Mauretania: Mimo braku kary śmierci nie powinno się zapominać o niepokojącym losie skazańców

Amnesty International jest z pewnością zadowolona, iż nie zostanie wykonana kara śmierci, której domagało się oskarżenie, a zarazem niepokoi się o los trzydziestu osób skazanych na karę więzienia od trzech lat aż do dożywocia.


„Jeśli nieludzkie warunki więzienia nie zmienią się natychmiast, życie tych osób może być zagrożone. Władze mauretańskie powinny również pozwolić im na jak najszybszy dostęp do  odpowiedniej opieki medycznej jak również regularnej wizyty ich adwokatów i członków rodziny” zaznacza dziś Amnesty International.

W istocie, według przyjętych informacji, co najmniej cztery osoby od czasu ich aresztowania są więzione w odosobnieniu w „kunach” tzn. w kajdankach na przegubach rąk i nogach. Jeden z więźniów cierpiał na hipoglikemię. Nie otrzymał odpowiedniej opieki i nie skorzystał z diety żywnościowej właściwej dla swego stanu zdrowia.


Setka osób została skazana pod koniec procesu w trakcie, którego najbardziej elementarne prawa bezstronności zostały złamane na wszystkich poziomach. „Nieludzkie warunki więzienia, aresztowania krewnych oskarżonych, wymuszenia zezwoleń na tortury wstrzymywane przez sąd, interpelacje adwokatów w trakcie procesów „ubarwiały” ten okres sprawiedliwości” oświadcza dziś Amnesty International.

Żaden dowód nie został przedstawiony na rozprawie sądowej, by wspierać szefów oskarżenia, oprócz samych oskarżonych, którzy oświadczyli, że zostały na nich wymuszone pod karą tortur. Wielu oskarżonych żaliło się przed sądem na otrzymywanie ciosów w miejsca intymne podczas przesłuchania w szkole policyjnej i na przywiązywanie lub zawieszanie na długi czas. Sąd nie uwzględnił jednak oskarżeń o tortury wypowiedzianych przez oskarżonych.


”Kwestia zatrzymań dokonywanych na podstawie zezwoleń wymuszonych pod presją tortur stanowi wyraźne pogwałcenie Konwencji ONZ o stosowaniu tortur, którą ratyfikowała Mauretania” podkreśla Amnesty International. Żaden sąd nie może ignorować stwierdzeń tak poważnych. Stanowią one wystarczającą podstawę do usprawiedliwienia wstrzymania procesów i wszczęcia śledztwa
 
Organizacja prosi by w odniesieniu do osób podejrzanych o stosowanie tortur zostało natychmiast wszczęte postępowanie oraz żeby postępowanie apelacyjne respektowało normy międzynarodowe dotyczące sprawiedliwego procesu.

Tematy