Mauretania: Rząd winny regularnego stosowania tortur

-Tortury są używane w Mauretanii w stosunku do wszystkich więźniów – niezależnie, czy są podejrzanymi o przynależność do skrajnych organizacji islamskich, żołnierzami oskarżonymi o związek z zamachem stanu czy więźniami zatrzymanymi za zwykłe przestępstwa o małej szkodliwości społecznej- – powiedział Gaëtan Mootoo, działacz Amnesty International w Mauretanii.
W opublikowanym dziś raporcie Amnesty International wymienia szczegółowo metody tortur i przedstawia dokładne lokalizacje niektórych z miejsc, gdzie przeprowadza się tortury. Naświetlono także zaangażowanie w powyższy proceder agentów marokańskich.
-Amnesty International zgromadziło liczne zeznania ofiar tortur, w których można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące osób, które przeprowadzały tortury – ich nazwiska, rangę i pełnioną funkcję- twierdzi Gaëtan Mootoo.
Zeznania więźniów zgromadzone przez Amnesty International opisują zawsze podobne techniki tortur. Jednak żaden ze zgłoszonych przypadków nie został przez władze zbadany, sprawcy także nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.
Miejsca, w których odbywały się tortury to między innymi: główny posterunek policji (stojący naprzeciw Światowej Organizacji Handlu), szkoła policyjna w Nouakchot, koszary żandarmerii, siedziba Dowódcy Personelu Armii oraz obiekty należące do marynarki wojennej.
Amnesty International porusza również kwestię obecności marokańskich agentów w Mauretanii.
-Zebrane zeznania jasno wskazują na bezpośrednie zaangażowanie marokańskich agentów w prowadzenie przesłuchań i stosowanie tortur na terytorium Mauretanii- mówi Gaëtan Mootoo.
Jeden z więźniów opowiedział Amnesty International, że agenci z Maroka byli nawet bardziej brutalni od swoich mauretańskich kolegów: -Trzeciej nocy w więzieniu, około godziny 22.00 kilku Marokańczyków przyszło do mnie by mnie przesłuchać. Chcieli mnie zmusić do przyznania się do przynależności do grupy -Salafist- i tego, że popieram Dżihad- Grozili, że jeśli się nie przyznam zapłacę życiem. Powiedzieli, że to co do tej pory spotkało mnie ze strony Mauretańczyków to niebo w porównaniu z tym co mi zrobią oni – Używali tych samych metod co Mauretańczycy – między innymi -jaguara-. Byli jednak gorsi niż oni. Mauretańczycy przerywali torturowanie co jakiś czas. Zdarzało się, że strażnicy przemycali trochę wody. Marokańczycy nie robili żadnych przerw.-
Amnesty International nie udało się ustalić podstawy prawnej dla obecności marokańskich sił bezpieczeństwa w Mauretanii.
Już same warunki penitencjarne często zaliczyć można do okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.
Przedstawiciele Amnesty International wizytujący w tym roku więzienie Dar Na-m zostali powitani przez niewiarygodny widok dziesiątek mężczyzn stłoczonych w jednej celi w trwającym duszącym upale. Nie mają możliwości opuszczenia swoich cel i oddychania świeżym powietrzem często miesiącami a nawet latami.
-W niektórych więzieniach ze względu na nadmierną liczbę więźniów nawet nie mogliśmy wejść do środka celi- donosi Gaëtan Mootoo. -Smród tych cel, opanowanych przez pasożyty i pełnych pcheł jest nie do opisania.-
Przed jedną z wizyt Amnesty International więźniom grożono. Jeden z więźniów mówi: -Kiedy ogłoszono, że spodziewamy się wizytacji przedstawicieli Amnesty International strażnicy grozili nam. Powiedzieli, że możemy mówić co tylko chcemy, ale pożałujemy tego, ponieważ ludzie z Amnesty wyjadą, a my – więźniowie zostaniemy tu z nimi-.
Policja, prokuratorzy, sędziowie – wszyscy niezmiennie uznają dowody uzyskane w wyniku tortur i stosują te -wyznania- do skazywania oskarżonych – często bez jakichkolwiek dowodów materialnych.
-Torturujący mogą śmiało przekraczać granice bezpieczeństwa ze świadomością, że system prawny i tak przymknie na to oko- – mówi Gaëtan Mootoo. -To potworna twarz sprawiedliwości-.
Ważne fakty:
– Od roku 2005 Mauretania ucierpiała dwukrotnie z powodu zamachów stanu. Ostatni zamach – w sierpniu 2008 roku doprowadził do zatrzymania prezydenta oraz premiera. Prezydent nadal pozostaje w areszcie domowym, natomiast premier został osadzony w więzieniu w Nouakchott.
– Nowy rząd wojskowy zapewnił, że zorganizuje wolne i jawne wybory -w jak najkrótszym możliwym czasie.- Jak do tej pory wyborów nie rozpisano.
– Unia Afrykańska zawiesiła członkostwo Mauretanii w tej organizacji, a wiele państw, w tym Francja i USA zamroziła świadczoną na rzecz Mauretanii pomoc (z wyjątkiem pomocy humanitarnej)
– W Mauretanii odbyło się kilka pokojowych demonstracji, których postulatami było uwolnienie prezydenta i przywrócenie porządku konstytucyjnego. Na początku października 2008 roku kilka z nich zostało siłą rozbitych. Decyzja gubernatora Nouakchott z dnia 30 września by zatrzymywać wszystkich -demonstrujących swoje poglądy polityczne w miejscach publicznych- pociągnęła za sobą szerokie represje.
Metody tortur:
Akty tortur, takie jak przedstawione poniżej powtarza się dopóki zatrzymany nie -przyzna się do winy-. Działania te przeprowadzane są zwykle w nocy i towarzyszy im tzw.-rytuał- w skład którego wchodzą następujące techniki:
– -Jaguar-: nogi i ręce są związane razem a osoba zawieszona jest na żelaznym pręcie, w tej pozycji bije się ją i torturuje
– Przypalanie papierosem
– Rażenie prądem: aplikowane w różne części ciała
– Przemoc seksualna
– Wyrywanie włosów: używane szczególnie w stosunku do podejrzanych o przynależność do skrajnych grup islamskich; wyrywa się włosy z brody, pach i okolic genitaliów
– Ostre narzędzia: Amnesty International otrzymała co najmniej jedną relację, w której używano metalowej piły jako narzędzia tortur
Tłumaczyła Joanna Wojciechowska