Meksyk – Obawa o bezpieczeństwo/ obawy natury prawnej/ możliwy więzień sumienia

MEKSYK


Martín Barrios Hernández (m), obrońca praw człowieka,
przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Pracownika w
dolinie Tehuacán (Comisión de Derechos Humanos y
Laborales del Valle de Tehuacán)

 


12 stycznia obrońca praw człowieka Martín Barrios Hernández został zwolniony z więzienia w mieście Puebla w południowym Meksyku po tym jak właściciel tamtejszych zakładów włókienniczych, który wcześniej go pozwał, przebaczył mu. Jednak Amnesty International uważa, że Martín Barrios Hernández może być narażony na represje, jako że jest on zdecydowany dalej pomagać miejscowym robotnikom w prowadzeniu kampanii o rozszerzenie ich praw. W związku z tym w dalszym ciągu grozi mu niebezpieczeństwo.

 

Martín Barrios Hernández, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Pracownika w dolinie Tehuacán (Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán), został zatrzymany 29 grudnia pod zarzutem szantażu, który, jak uważa Amnesty International mógł być fałszywy i służyć jedynie jako pretekst do powstrzymania go od dalszej działalności w obronie praw człowieka. Więźnia zwolniono pod wpływem silnej, zarówno wewnętrznej jak i międzynarodowej presji. Po wyjściu na wolność Martín Barrios Hernández oświadczył, że nigdy nie prosił właściciela zakładów włókienniczych o przebaczenie, ponieważ nie popełnił zarzucanych mu czynów. Podziękował także Amnesty International za prowadzone w jego sprawie działania.

 

30 grudnia, dzień po tym jak Martín Barrios Hernández został aresztowany, grupa właścicieli miejscowych maquilas (montowni) w dolinie Tehuacán w stanie Puebla umieściło odpłatnie na łamach lokalnej prasy list otwarty, w którym dziękuje władzom stanowym za zatrzymanie Martína Barriosa Hernándeza i pociągnięcie go do odpowiedzialności sądowej. W liście oskarżają również Martína Barriosa Hernándeza o szantaż i twierdzą, że był on odpowiedzialny za organizację protestów i strajków, które odstraszają inwestorów zagranicznych.

 

Podczas pobytu w areszcie Martín Barrios Hernández był zmuszony opierać się namowom władz stanowych, które starały się zmusić go do ograniczenia działalności w obronie praw człowieka w zamian za zwolnienie z więzienia. Według doniesień, nocą strażnicy więzienni wtargnęli do jego celi, aby go zastraszyć. Amnesty International obawia się, że po wypuszczeniu na wolność Martína Barriosa Hernándeza, on i inni członkowie Komisji są w wysokim stopniu narażeni na ataki, prześladowanie i zastraszanie.

  

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:

  • wzywając władze do podjęcia kroków mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Martinowi Barriosowi Hernandezowi i innym członkom Komisji Praw Człowieka i Pracownika w dolinie, odpowiednio do wyrażonych przez nich życzeń, od momentu jego zwolnienia 12 stycznia;
  • apelując do władz o przeprowadzenie dokładnego i niezależnego śledztwa w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem i możliwością, że stawiane mu zarzuty były fałszywe i aby wyniki dochodzenia były jawne;
  • przypominając władzom, że Deklaracja ONZ o Obrońcach Praw Człowieka legitymizuje działalność obrońców praw człowieka i ich prawo do wykonywania tej działalności bez żadnych sankcji i obawy przed odwetem.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

 

1. Gubernator Stanu Puebla
Lic. Martio Marin Torres
Gobernador del Estado de Puebla
14 Oriente, No. 1006, Colonia El Alto, Puebla,
México 
Fax: +52 222 213 8805
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Dear Gobernor/
Estimado Gobernador/Szanowny Panie
Gubernatorze

 

2. Prokurator Generalny Stanu Puebla
Maestra Blanca Laura Villeda Martínez
Procuradora General de Justicia del Estado de
Puebla
Boulevard 5 de mayo y 31 Oriente, Colonia
Ladrillera de Benitez, Puebla, Puebla, CP
72539, Mexico
Fax: + 52 222 240 8105
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Dear Attorney
General/Estimada Procuradora/Szanowna
Pani Prokurator

 

W razie wysyłania apeli po 24 lutego 2006 r. prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy