Meksyk: Prawa człowieka muszą stać w centrum reformy konstytucyjnej

W memorandum wysłanym członkom meksykańskiego parlamentu Amnesty International zaleca konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzmocnienia ochrony praw człowieka zgodnie z rządowym projektem zaprezentowanym tego roku, nad którym parlament będzie debatować podczas obecnej sesji legislacyjnej.

 

Dokument podkreśla konieczność jasnego uznania międzynarodowych standardów praw człowieka w konstytucji i zreformowania wymiaru sprawiedliwości w celu zagwarantowania zarówno ofiarom, jak i podejrzanym poszanowania ich praw na każdym szczeblu postępowania, wliczając w to równość wobec prawa, domniemanie niewinności, uczciwy proces, dostęp do opieki prawnej i medycznej.

 

-Zbyt długo przepisy kształtujące meksykański system karny przyczyniały się do pogwałceń praw człowieka i bezkarności sprawców, jak również do niskiej skuteczności w łapaniu przestępców, spowodowanej powszechnym brakiem zaufania do organów ścigania i sądów- powiedział Knox.

 

Memorandum zwraca również uwagę na fakt, że państwowa ochrona wszystkich obywateli będzie mogła spełniać swe zadanie tylko jeżeli reformy zapewnią pełne poszanowanie praw człowieka, także przez instytucje takie jak policja i prokuratura, które powinny ponosić odpowiedzialność przed społeczeństwem.

 

Mimo, że w parlamencie panuje trudny klimat polityczny, rządowe propozycje powinny pomóc w stworzeniu płaszczyzny porozumienia, na której senatorowie oraz deputowani z różnych frakcji politycznych mogliby wypracować wspólny program służący wzmocnieniu ochrony praw człowieka. -Jest konieczne, aby w tej sprawie parlament okazał wolę przezwyciężenia różnic i uchwalił regulacje zgodne z zaleceniami międzynarodowych organizacji praw człowieka takich jak ONZ oraz IACHR– stwierdził Knox.

 

Tło polityczne:

Rząd prezydenta Foxa zwrócił uwagę na błędy legislacyjne, które przyczyniają się do pogwałceń praw człowieka. Wielokrotnie składano obietnice rozpoczęcia znaczących reform, a wysunięte niedawno propozycje są pierwszą próbą ich przeprowadzenia. Szereg złożonych projektów będzie prawdopodobnie opracowywany przez różne komisje obu izb parlamentu w czasie obecnej sesji mającej trwać do grudnia.


Kopia memorandum do parlamentu meksykańskiego w sprawie reformy konstytucji i systemu karnego dostępna pod adresem http://web.amnesty.org/library/index/engamr430322004

Tematy