Meksyk: uwolnienie czterech więźniów sumienia

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła dzisiejszą decyzję o odrzuceniu zarzutów przeciwko czterem obrońcom praw człowieka, którzy od prawie roku byli więzieni w Stanie Guerrero. Organizacja wzywa również do wypuszczenia ostatniego obrońcy praw człowieka, który nadal przebywa w więzieniu na podstawie sfabrykowanych oskarżeń.
-Nigdy nie było wystarczających dowodów, które usprawiedliwiłyby więzienie tych osób-, stwierdziła Susan Lee, Dyrektorka Programu ds. Ameryk Amnesty International. -Decyzja o oddaleniu zarzutów przeciwko nim jest bardzo dobrą wiadomością. Kolejnym pilnym krokiem będzie przerwanie kary więzienia Raúla Hernándeza, która odbywa po niesprawiedliwym procesie.-
Najwyższy czas, aby władze uznały, że oskarżenia w sprawie przeciwko indiańskim obrońcom praw człowieka są motywowane politycznie i oparte na nierzetelnych, sfabrykowanych dowodach, co ma być karą za ich legalną pracę promującą prawa ich społeczności.
17 kwietnia 2008, pięciu członków Organizacji Ludu Me’ phaa (OPIM) z siedzibą w Guerrero – Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago i Raúl Hernández zostało zatrzymanych i przewiezionych do stanowego więzienia w Guerrero pod zarzutami popełnienia morderstwa.
Zarzuty przeciwko wszystkim z nich oprócz Raúla Hernándeza zostały wczoraj oddalone z powodu braku obciążających dowodów. Czterech członków OPIM zostanie prawdopodobnie wypuszczonych jeszcze w tym tygodniu.
Kontekst sprawy
W dniu 17 kwietnia 2008 Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago i Raúl Hernández zostali zatrzymani i oskarżeni o zamordowanie Alejandro Feliciano Garcíi w dniu 1 stycznia 2008 w miasteczku El Camalote w Stanie Guerrero.
Tych pięciu członków OPIM zostało zatrzymanych podczas przekraczania rutynowego wojskowego punktu kontrolnego w tym rejonie, po czym zostali zabrani do aresztu. Nakazy aresztowania w związku z morderstwem zostały wydane na jeszcze dziesięciu innych członków OPIM, jednak nie zostały one wyegzekwowane.
Organizacja Ludów Tubylczych Me’ phaa (Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa, OPIM) została założona w roku 2002 w celu obrony i promowania praw Ludu Me’ phaa (Tlapanecas) w Meksyku. W południowym stanie Guerrero, gdzie mieszka ok. 116 000 członków plemienia Me’ phaa, uprzymuje się jeden z najwyższych poziomów marginalizacji oraz jeden z najniższych wskaźników rozwoju społecznego w kraju.
Amnesty International już od wielu lat dokumentowało ciągłe nękanie i zastraszanie członków organizacji broniących praw Indian w stanie Guerrero, takich jak OPIM. W dniu 20 lutego odnaleziono zwłoki Sekretarza i Prezydenta Organizacji na rzecz Przyszłości Misteków (Organizacion para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, OFPM) w miejscowości Tecoanapa w Stanie Guerrero. Zostały one odkopane w miejscu położonym o trzydzieści minut drogi od miejsca, w którym tydzień wcześniej zostali porwani przez uzbrojonych mężczyzn. Oba ciała zostały zidentyfikowane przez członków rodzin zmarłych, którzy stwierdzili, że widać było na nich wyraźne ślady stosowania tortur.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
Promoting Indigenous Rights in Mexico: Organizacja Me’ phaa (AMR 41/040/2008)
Pilna akcja ws. niedawnej sprawie śmierci dwóch członków Organizacji na rzecz Przyszłości  Misteków
Krótki film z materiałem na temat 5 więźniów sumienia i wywiadem z żoną jednego z zatrzymanych: Windows Media Player