Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

Ogólnoświatowy zakaz stosowania tortur oraz maltretowania przetrzymywanych osób zagrożony jest obecnie przez praktyki stosowane przez rządy w imię przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem. Działania te podważają słuszność całkowitego zakazu tortur.
W rzeczywistości oznacza to, że jednostki poddawane są okrtutnym praktykom. W ramach działań zwalczających terroryzm, co udokumentowało Amnesty International, rządy dopuszczały się między innymi:

  • Bicia, stosowania elektrowstrząsów, podtapiania, przedłużania izolacji i innych form psychicznego znęcania się;
  • Wypuszczania przetrzymywanych osób w krajach, w których ich życie jest zagrożone torturami, po uzyskaniu niewiele wartych -zapewnień dyplomatycznych-;
  • Utrzymywania tajnych więzień

Amnesty International wzywa rządy do: potępienia tortur oraz wszystkich innych form znęcania się, zapobiegania torturom również przez likwidację wszystkich tajnych więzień i ośrodków przetrzymywania oraz pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy przyczynili się do stosowania tortur i innych form maltretowania lub na nie zezwolili.
Rządy i społeczeństwa na całym świecie powinny zacząć działać w kierunku odwrócenia trendu ostatnich lat i raz na zawsze zakończyć te okrutne i nieludzkie praktyki.
Tłumaczenie Grzegorz Rychlik

Tematy