Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada zmiany w prawie w odpowiedzi na raport Amnesty International  

Amnesty International Polska przesłała do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) raport „My Eye Exploded: the Global Abuse of Kinetic Impact Projectiles”. Przesyłając ten raport wezwaliśmy do przeglądu procedur nabywania oraz handlu tzw. kinetycznymi pociskami uderzeniowymi, takimi jak kule gumowe, pociski wypełnione gazem pieprzowym czy też amunicja śrutowa. Nasz apel związany był z faktem, że w świetle opisanych w raporcie badań stosowanie tego typu broni może nieść ryzyko dla zdrowia i życia ludzi względem których jest stosowana. W ocenie Amnesty konieczne jest zatem podjęcie działań o charakterze prewencyjnym, pozwalającym na uniknięcie naruszeń praw człowieka do których może prowadzić stosowanie tego typu broni.

W odpowiedzi MRiT zadeklarowało prace nad projektem ustawy wprowadzającym sankcje karne oraz określającym szczegółowe zadania i kompetencje organów administracji w związku z handlem tego typu bronią. Wskazano również na konieczność podjęcia dalszych prac na arenie międzynarodowej i zapowiedziano podjęcie wszelkich możliwych kroków zmierzających do unormowania tego obszaru. 

MRiT zwróciło także uwagę na apel 30 organizacji praw człowieka, w tym Amnesty International ze stycznia 2023 r. o opracowanie i przyjęcie na forum ONZ wiążącego prawnie traktatu zakazującego produkcji i handlu sprzętem, który nie służy innym celom niż tortury. Założeniem Traktatu o Handlu Wolnym od Tortur jest także wprowadzenie opartej na prawach człowieka kontroli handlu i dostaw innego rodzaju sprzętu służącego do egzekwowania prawa, który jest nieodłącznie związany z nadużyciami. Na początku 2024 w forum ONZ głosowana będzie rezolucja stanowiąca pierwszy etap prac nad przyjęciem tego traktatu. Stowarzyszenie Amnesty International już wcześniej zaapelowało do rządu Polskiego o udzielenie poparcia dla prac nad tym traktatem.

Pełna treść pisma Ministerstwa Rozwoju i Technologii dostępna poniżej: