Myanmar: Aung San Suu Kyi swoje 60-te urodziny spędzi w areszcie domowym

Amnesty International przygotowała globalna petycje, wzywającą władze Birmy, aby zaprzestały nadużywania systemu sprawiedliwości do uciszania pokojowych działaczy politycznych oraz, aby natychmiastowo i bezwarunkowo uwolniły wszystkich więźniów sumienia.

 

‘Daw Aung San Suu Kyi’ pozbawiona była wolności przez niemal dwie trzecie ostatnich 16 lat, a nigdy nie postawiono jej zarzutów ani nie wytoczono procesu. Jest to całkowicie nie do przyjęcia, ze musiała ona zapłacić taką cenę za swe pokojowe działania polityczne”, powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International. “Daw Aung San Suu Kyi oraz wszystkie inne osoby więzione jedynie na podstawie ich pokojowych działań politycznych, musza zostać uwolnione natychmiastowo i bezwarunkowo.”

 

W samym tylko lutym i marcu 2005 r. aresztowano więcej posłów niż w całym okresie 21 miesięcy od maja 2003 r. Poczynając od lutego 2005, władze aresztowały przynajmniej pięciu członków opozycji, wybranych w wyborach 1990 r. Krajowa Rada Pokoju i Rozwoju (KRPR), sprawująca władzę z Birmie, nigdy nie uznała wyników tych wyborów. W lutym 2005 r. zaaresztowano przynajmniej dziesięciu polityków o etnicznympochodzeniu Shan, łącznie z Khun Htun Oo, przewodniczącym partii Liga Narodowości Shan dla Demokracji.

 

W Myanmarze jest przynajmniej 1350 więźniów politycznych. Liczba ta obejmuje więźniów sumienia, aresztowanych m.in. za pisanie wierszy czy czasopism, żądanie prawa do tworzenia związków studenckich lub organizowania demonstracji pokojowych. Poddaje się ich torturom lub innym formom złego traktowania, przetrzymuje incommunicado, bez możliwości skontaktowania się z prawnikiem i wydaje na nich wyroki według represyjnych przepisów w niesprawiedliwych procesach.

 

“Więźniowie polityczni w Myanmarze są zakładnikami, przetrzymywanymi przez władze”, powiedziała Irene Khan. “Kontynuowanie używania aresztu w celu usunięcia starszych przywódców ze sceny politycznej jest główną przeszkodą w rozwiązaniu problemu politycznego impasu, jaki ma miejsce w tym kraju od 1988 r.”

 

„System sprawiedliwości, który powinien chronić prawa człowieka wszystkich obywateli Myanmaru, jest systematycznie nadużywany w celu odebrania i ograniczenia prawa pokojowego egzekwowania wolności słowa, związków i zrzeszania się.”

 

KPRP od lat obiecuje uwolnić Aung San Suu Kyi, przywódczynię głównej opozycyjnej partii Myanmaru, Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD), wraz z innymi więźniami politycznymi „gdy nadejdzie odpowiedni czas”.

 

Tło

 

Birmańskie władze przetrzymują setki członków partii opozycyjnej, łącznie z członkami NLD i działaczami studenckimi, od czasu demonstracji przeciwko rządom jednej partii w 1988 r. i po wyborach 1990 r., w których NLD wygrała większość miejsc.

 

Więźniowie, którzy nigdy nie powinni byli zostać aresztowani, starzeją się, przetrzymywani w ciężkich warunkach więziennych i cierpią na przewlekle choroby, a także poddawani są karom, które przybierają postać tortur lub maltretowania. Wielu zmarło w areszcie lub więzieniu.

 

Jednym ze starszych i schorowanych więźniów jest wydawca U Win Tin, 75 l., który przebywa w areszcie od lipca 1989 r. Ukarano go za pokojowe sprzeciwianie się władzom i próbę nawiązania kontaktu z ONZ w sprawie naruszeń praw człowieka w więzieniach.

 

Inni więźniowie sumienia przetrzymywani są bez wystawienia zarzutów po odbyciu swych wyroków pozbawienia wolności to poseł z ramienia NLD Than Nyeinem, który jest ciężko chory, Daw May Win Myint oraz przewodnicząca studentów Myat San, która przebywa w wiezieniu od 1991 r. za udział w pokojowej demonstracji, zorganizowanej po przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla dla Daw Aung San Suu Kyi.

 

Raport Myanmar: Myanmar’s political prisoners: A growing legacy of injustice przeczytać można pod adresem: www.amnesty.org/library/index/engasa160192005

 

Aby podpisać petycje o uwolnienie Daw Aung San Suu Kyi oraz innych więźniów sumienia w Myanmarze, wejdź na stronę: www.amnesty.org

 

Kartkę urodzinową można wysłać ze strony Stowarzyszenia -Solidarność Polsko-Birmańska-  http://www.birma-polska.org/index.php

Tematy