Nepal: Dzieci ofiarami przemocy w niegasnącym konflikcie bratobójczym

W ogłoszonym dziś raporcie, Nepal: Dzieci uwikłane w konflikt, można przeczytać, że nepalskie dzieci są zabijane, nielegalnie zatrzymywane, torturowane, gwałcone, uprowadzane i rekrutowane do działań wojskowych. Amnesty oskarża obie strony konfliktu o naruszanie podstawowych praw dziecka.


        Dyrektor Programu ds. Azji i Pacyfiku AI, Purna Sen, określił ten konflikt jako „klęskę dla nepalskich dzieci”. „Niektóre dzieci były bezpośrednimi obiektami ataku obu stron konfliktu, setki innych zginęły od bomb i w innych eksplozjach. Tysiące dzieci zmuszonych do ucieczki ze swoich domów jest teraz narażonych na skrajną biedę i wykorzystywanie”.


        Za zabijanie dzieci odpowiedzialne są obie strony konfliktu. Służby bezpieczeństwa mordowały dzieci podejrzane o zaangażowanie po stronie maoistów, maoiści zaś porywali i zabijali dzieci pracowników sił bezpieczeństwa oraz powodowali śmierć wielu innych dzieci bombardując obiekty cywilne i podkładając ładunki wybuchowe na terenach cywilnych.


        Istnieją także niepokojące raporty o dzieciach podejrzanych o kontakty z rebeliantami, które były przetrzymywane przez długi czas w koszarach, więzieniach i na posterunkach policji – często razem z dorosłymi. Wiele z nich mówi, że w czasie zatrzymania były torturowane przez służby bezpieczeństwa.

        Takie traktowanie jest bezpośrednim pogwałceniem zobowiązań rządu nepalskiego dotyczących przestrzegania praw człowieka. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka (KPD) „każde dziecko pozbawione wolności powinno być traktowane w sposób humanitarny i uwzględniający potrzeby związane z jego wiekiem”. Tortury i inne okrutne, nieludzkie lub upokarzające traktowanie jest zabronione zarówno w świetle KPD, jak i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.


        Chandra Malla powiedziała Amnesty International jak, po zabiciu jej męża przez siły bezpieczeństwa, do jej domu przyszła policja i aresztowała ich 10-letniego syna. Wyciągnięto go przed dom i bito pistoletem, oskarżając o bycie maoistą. Chłopiec był zatrzymany w areszcie przez 6 dni i bity w tym czasie plastikową rurą po całym ciele.  Po jego wypuszczeniu służby wciąż przychodziły do jego domu, grożąc zgwałceniem jego 12-letniej siostry.


        Amnesty International otrzymała raporty o dokonanych w czasie „operacji poszukiwawczych” gwałtach na dziewczynkach. 15-letnia dziewczyna ze środkowo – zachodniego Nepalu została zgwałcona przez siły bezpieczeństwa w czasie akcji nocnej w przydomowej oborze. Według wielu organizacji kobiecych jednym ze skutków konfliktu jest nasilenie się handlu kobietami, który już wcześniej był w Nepalu poważnym problemem.


       W ciągu ostatnich kilku lat maoiści uprowadzili dziesiątki tysięcy dzieci w wieku szkolnym na „kursy edukacji politycznej”, prowadzone w odległych miejscach.  Większość z dzieci powraca do domu po paru dniach, część jednak nigdy się nie odnajduje. Istnieje podejrzenie, że są one zatrzymywane do działań wojskowych albo zmuszane do pracy, choć wykorzystywanie w konflikcie zbrojnym dzieci poniżej 15 roku życia jest zbrodnią wojenną.


        Szkolnictwo stało się obiektem szczególnego ataku. Obydwie strony wykorzystują obiekty szkolne w działaniach wojennych, maoiści zaś zbombardowali pewną liczbę szkół, raniąc przy tym dzieci.  Ataki te, w połączeniu z porwaniami dzieci przez maoistów sprawiają, że wiele dzieci w Nepalu traci cenny czas przeznaczony na edukację.


       Według słów Purna Sen, “dzieci w Nepalu wpadły w pułapkę konfliktu nękającego ten kraj. Są porywane i wcielane od partyzantki, stają się obiektem ataków sił bezpieczeństwa, są trzymane w więzieniu, a nawet zabijane. Konflikt to nie tylko przemoc i poniewieranie, ale także utrata dostępu do edukacji, służby zdrowia i rozwoju oraz niemożność korzystania z własnych praw.”


        Amnesty International wzywa rząd Nepalu do wywiązania się z zobowiązań ochrony praw człowieka, zadeklarowanych w KPD i innych traktatach dotyczących praw człowieka, do pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników służb bezpieczeństwa winnych naruszeń oraz do zapewnienia odpowiedniego traktowania dzieci, które ucierpiały w konflikcie. Wzywa także maoistów do zaprzestania uprowadzania dzieci i angażowania ich w walki, uwolnienia dzieci już w nich uczestniczących oraz zaprzestania ataków na cele cywilne. Jest niezbędne, aby obie strony podjęły wszelkie kroki niezbędne do ochrony praw człowieka i zminimalizowania negatywnego wpływu, który konflikt wywiera na ich życie.


Pełny tekst raportu: http://web.amnesty.org/library/index/engasa310542005

Tematy