Nepal: Stan wyjątkowy pogłębia kryzys humanitarny

Przywódcy polityczni zostali aresztowani zaś komunikacja ze światem zewnętrznym poważnie ograniczona. Wszystkie niezależne media w Nepalu zostały zamknięte, a państwowe radio ogłosiło, że pewne prawa – wliczając prawo do przemieszczania się i prawo do zgromadzeń – zostały zawieszone.

 

-Społeczność międzynarodowa musi natychmiast jasno uświadomić królowi Nepalu, że przez przejęcie pełni władzy staje się on bezpośrednio odpowiedzialny za ochronę obywateli i ich fundamentalnych praw człowieka,- stwierdziły AI, HRW i MKP. Pewne państwa, wliczając Indie, już wyraziły obawy co do sytuacji w Nepalu.

 

AI, HRW i MKP obawiają się o bezpieczeństwo osób działających na rzecz praw człowieka, polityków, oraz członków Narodowej Komisji Praw Człowieka, którzy byli ostatnio nękani zarówno przez siły bezpieczeństwa jak i CPN (Maoiści).

 

AI, HRW i MKP wzywają Komisję Praw Człowieka ONZ do mianowania Specjalnego Sprawozdawcy monitorującego sytuację humanitarną w Nepalu. Sprawozdawca powinien być mianowany podczas następnego spotkania Komisji w Genewie w przyszłym miesiącu.

 

Podstawowe prawa człowieka muszą być w pełni chronione nawet w chwilach wyjątkowych. Prawa te wliczając prawo do życia, zakaz stosowania tortur i brutalnego traktowania, prawo do sprawiedliwego procesu oraz wolność od nieuzasadnionego przetrzymywania. AI, HWR i MKP niepokoją się, że kroki podjęte przez króla Nepalu i armię były zbyt dramatyczne i nieodpowiednie do sytuacji.

 

Ostatni stan wyjątkowy w Nepalu w latach 2001-2002 prowadził do licznych naruszeń praw człowieka, wliczając zwiększoną liczbę pozasądowych egzekucji, -zniknięcia,- nieuzasadnione aresztowania oraz generalny brak poszanowania dla prawa.

 

Dzisiejsze wydarzenia poprzedzają spotkanie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Louise Arbour, z królem Gyandendra, podczas którego Arbour wyraziła swój silny niepokój co do postępującego kryzysu humanitarnego w Nepalu. Arbour wspomniała też dominujący klimat bezkarności za poważne wykroczenia przeciw prawom człowieka, popełniane przez zarówno siły rządowe jak i CPN (Maoistów).

Tematy