NIE dla ?Europy dwóch prędkości? w dziedzinie praw człowieka

Nie możemy zgodzić się na -Europę dwóch prędkości- w dziedzinie praw człowieka. Ustrój demokratyczny i przestrzeganie praw człowieka to jedno z kryteriów przyjęcia do Unii. Czy pozwolenie na odrzucenie Karty Praw Podstawowych przez niektóre państwa członkowskie oznacza, że standardy unijne obowiązują, dopóki się do Unii nie wejdzie-
Aby efektywnie prowadzić politykę zagraniczną Unii, w której mocno akcentuje się prawa człowieka, potrzebna jest legitymacja w postaci przestrzegania standardów u siebie. Zezwolenia na zastrzeżenia w zakresie praw człowieka wewnątrz Unii te legitymację osłabiają.
Pomysł taki jest szczególnie groźny w obliczu problemów Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,  któremu grozi paraliż z powodu natłoku spraw i blokowania jego reformy przez Rosję. Obywatele polscy mogą zostać bez efektywnej ochrony praw człowieka na poziomie międzynarodowym. Ilość spraw tam przegranych przez Polskę wskazuje, że obywatelom polskim  jest bardzo potrzebne efektywne, międzynarodowe ciało broniące ich praw.
Od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 59 lat temu łamanie praw człowieka nie jest wewnętrzną sprawą państw. Żałujemy, że rząd Polski nie jest w stanie w pełni zaakceptować tej zasady.
Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International Polska

Tematy