Nowy konkurs dla Członkiń i Członków Amnesty International!

Jak nazywa się ruch społeczny kobiet działający na rzecz kubańskich dysydentów-
Poprawną odpowiedź należy wysłać na adres: [email protected]
Mail powinien zawierać dokładne dane:
imię, nazwisko, numer karty członkowskiej Stowarzyszenia Amnesty International, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania. Zwycięzcami konkursu zostaną pierwsze trzy osoby, będące Członkami lub Członkiniami Amnesty International, które poprawnie odpowiedzą na pytanie.
Każdy zwycięzca otrzyma Voucher dla dwóch osób na dowolnie wybrany kurs tańca w szkole Salsa Libre. Voucher gwarantuje 6 bezpłatnych lekcji tańca w największej szkole salsy w Warszawie – Salsa Libre. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.amnesty.org.pl. Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Szkoła Tańca Salsa Libre www.SalsaLibre.pl

Regulamin konkursu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs odbywa się pod nazwą -Cuba Libre- rozpoczyna się 4 października 2010 roku , a kończy 11 października 2010 roku
1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.2
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział Członkinie i Członkowie Amnesty International, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie -Jak nazywa się ruch społeczny kobiet działający na rzecz kubańskich dysydentów–
2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2 00-672 Warszawa
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
2.4 Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 4 października 2010 do 11 października 2010 :

Mail powinien zawierać dokładne dane:
imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty członkowskiej Stowarzyszenia Amnesty International, numer telefonu komórkowego, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto.
2.5 Zwycięzcami konkursu zostaną pierwsze trzy osoby, będące Członkami lub Członkiniami Amnesty International, które poprawnie odpowiedzą na pytanie: -Jak nazywa się ruch społeczny kobiet działający na rzecz kubańskich dysydentów– Trzy pierwsze osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie wygrają nagrodę.
3. NAGRODY
3.1 Każdy ze zwycięzców otrzyma Voucher dla dwóch osób na dowolnie wybrany kurs tańca w szkole Salsa Libre. Voucher gwarantuje 6 bezpłatnych lekcji tańca w szkole Salsa Libre S.C, ul. Solec 38, 00-394 Warszawa, w ramach kursów tańca prowadzonych przez Salsa Libre.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.
4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej www.amnesty.org.pl
4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych.
Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.