Nowy zakaz oznacza dalszą izolację Irańczyków.

Oświadczenie wydane we wtorek przez irańskie władze zawiera również listę mediów uznanych za wywrotowe, a kontakt z nimi został uznany za przestępstwo kryminalne.
Ten krok wygląda na chęć ukrycia przed światem prawdziwej skali wydarzeń w Iranie i utrudnienia w dokumentowaniu przypadków łamania praw człowieka. Tym bardziej, że zostało ono wydane po mających miejsce niedawno aresztowaniach dziennikarzy i obrońców praw człowieka, którzy odgrywali kluczową rolę w informowaniu świata o masowych naruszeniach praw człowieka w Iranie. Aresztowany został między innymi Emadeddin Baghi, laureat nagrody Martina Ennalsa w 2009r.
Takie postępowanie władz irańskich jest złamaniem Artykułu 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Iran jest stroną. Pakt gwarantuje m.in. swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu w Iranie są karane wyrokami od trzech miesięcy do 10 lat więzienia. W niektórych przypadkach może być również wydany wyrok śmierci.