Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym

Konferencja odbędzie się w Krakowie 17 marca 2011 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Sali Refektarz przy ul. Olszewskiego 2.
Początek Konferencji – godzina 9:45
Konferencja podzielona została na trzy panele:

  • Panel 1 (ekspercki) z udziałem zaproszonych gości z Amnesty International, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć i Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Panel 2 (studencki): Granice wolności i równego traktowania z perspektywy europejskiej i krajów arabskich
  • Panel 3 (studencki): Prawo do życia jednostek i -prawo do życia- narodów Konferencji towarzyszy pokaz filmu dokumentalnego o uchodźcach pt. -Terroryści z Marsa-, zrealizowany przez dziennikarkę i reporterkę p. Annę Mączkę.

Pokaz, połączony z prelekcją i panelem dyskusyjnym “Świadomość różnic kulturowych a asymilacja. Niewiedza jako źródło uprzedzeń”, odbędzie się w klubie RE przy ul. św. Krzyża 4 o godz. 18:30.