Odpowiedź Amnesty International na wyrok uznający Agustína Aguayo winnym

AI Index: AMR 51/038/2007
W odpowiedzi na dzisiejszy wyrok w sprawie Agustína Aguayo, lekarza armii Stanów Zjednoczonych, którego amerykański sąd wojenny skazał na osiem miesięcy więzienia, w karze za jego odmowę uczestnictwa w wojnie w Iraku z powodów moralnych, Amnesty International oświadczyła, iż:
-Wnioskując z oświadczeń Agustína Aguayo i członków jego rodziny, można uznać za oczywiste, iż jego opór motywowany czynnikami moralnymi lub religijnymi, jest uzasadniony. Sprzeciw Aguayo wobec wojny rozwijał się w długim okresie czasu, a wpływ na niego miały doświadczenia z czasu pobytu w Iraku. Amnesty International uważa, iż Aguayo podjął właściwe kroki, wnosząc o przyznanie mu statusu osoby odmawiającej służby wojskowej ze względów moralnych lub religijnych-.
-Amnesty International uważa, iż prawo do odmowy pełnienia służby wojskowej ze względów moralnych lub religijnych, jest chronione przez międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Organizacja uznaje Agustína Aguayo za więźnia sumienia i wzywa o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie-.
Tło wydarzeń
Jednostka Agustína Aguayo znajduje się na terenie Niemiec, gdzie również był sądzony przez sąd wojenny. Amnesty International wysłała swojego przedstawiciela, w celu prowadzenia obserwacji przebiegu postępowania, mającego miejsce w niemieckim mieście Wurzburg.
Czterech członków amerykańskiej armii, którzy również zostali pozbawieni wolności za odmowę udziału w irackiej wojnie, zostało uznanych przez Amnesty International za więźniów sumienia. Camilo Mejia, Abdullah Webster, Kevin Benderman i Pablo Paredes odzyskali już wolność.
Dalsze informacje na temat sprawy Agustína Aguayo znajdują się pod adresem: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510372007-open&of=ENG-USA
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek