Odrzucono prośbę o ułaskawienie Troya Davisa

Troy Anthony Davis– To ogromny cios dla praw człowieka w Stanach Zjednoczonych. Człowiek, który został skazany na karę śmierci na podstawie wątpliwych dowodów, zostanie stracony. Nawet na tym etapie sprawy Rada powinna ponownie rozważyć swoją decyzję-, mówi Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.
– Decyzja Rady ds. Ułaskawień stanu Georgia, odrzucająca prośbę o ułaskawienie Troya Davisa, jest sprzeczna z decyzją z 2007 r., kiedy podjęto decyzję przeciwko egzekucji, kiedy istniały wątpliwości o winie oskarżonego-, dodaje Salil Shetty.
Aktywiści i aktywistki Amnesty International na całym świecie podejmowali działania na rzecz Troya Davisa. Uzbierano około milion podpisów pod petycją wzywającą władze Georgii do odwołania egzekucji. Różnego rodzaju akcje zostały zorganizowane na całym świecie.
19 września Amnesty International Polska, Grupa Horyzont – Przeciw Karze Śmierci i Halina Bortnowska zorganizowali akcję czuwania pod ambasadą USA w Warszawie.
W czasie, kiedy Troy Davis przebywał w celi śmierci, ponad 90 więźniów zostało uwolnionych z celi śmierci w Stanach Zjednoczonych z powodu ich niewinności. W każdej z tych spraw podczas procesu wykazano uzasadnione wątpliwości co do winy oskarżonych.
W ciągu ostatnich czterech lat trzy stany – New Jersey, Nowy Meksyk i Illinois – zniosły karę śmierci. Głównymi argumentami za jej zniesieniem były: niemożność wykluczenia pomyłek oraz prawdopodobieństwo skazania niewinnej osoby.
139 państw na świecie zniosło karę śmierci w prawie lub w praktyce. Jednak w Stanach Zjednoczonych w celach śmierci znajduje się ponad 3200 osób, a ponad 1200 zostało straconych od czasu przywrócenia kary śmierci w 1977 r. W stanie Georgia jest ponad 100 osób czekających na wykonanie egzekucji, a trzy osoby zostały stracone tylko w 2011 r.
Więcej informacji:
Troy Davis przebywa w celi śmierci od 20 lat. Oskarżono go o zabójstwo policjanta Marka Allena Macphaila w Savannah, w stanie Georgia. Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów rzeczowych udowadniających jego winę. Również zeznania świadków są nieścisłe, gdyż wielu z nich zmieniało je na przestrzeni lat twierdząc, że wcześniej zeznawało pod przymusem policji. Sprawa Troya Davisa była ponownie rozpatrywana w federalnym sądzie okręgowym w lipcu 2010 roku. Sędzia orzekł 24 sierpnia 2010, że Troy Davis nie udowodnił swojej niewinności ponad wszelką wątpliwość. Jednocześnie rozprawa pokazała, że wątpliwości co do jego winy są liczne i wciąż się utrzymują.
Kara śmierci powinna być zniesiona, a w szczególności nie powinna być wykonywana w przypadku wątpliwości co do winy.
http://justicefortroy.org/