Oferta pracy na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. bazy danych

Celem zatrudnionej na tym stanowisku osoby będzie:

– Stworzenie i wdrożenie sprawnego systemu przechowywania i gromadzenia danych osobowych

– Dbałość o jakość danych i ich kompletność przekładającą się bezpośrednio na personalizację i szybkość kontaktu

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :
Administrowanie bazą danych:

– Import danych do bazy

– Aktualizacja i de-duplikacja rekordów w bazie

– Przygotowywanie raportów

– Dbałość o bezpieczeństwo, sposób pozyskiwania i przechowywania danych

Formatowanie danych:

– Praca w Excelu: porządkowanie rekordów, uzupełnianie braków,

– Wyszukiwanie w Internecie brakujących danych (nazwa, adres firmy, kod pocztowy)

– Praca nad aktualizacją danych na podstawie zwrotów z poczty, mailingów oraz telemarketingu

Wymagania:

– Bardzo dobra znajomość Excelu i Windows

– Umiejętność analitycznego myślenia

– Dobra znajomość języka angielskiego (obsługa techniczna)

– Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

– Systematyczność i rzetelność

Mile widziane:

– Doświadczenie w projektowaniu baz danych

– Doświadczenie w pracy nad portalami społecznościowymi, blogami itp.

– Kierunek studiów: informatyka i kierunki pokrewne

Zatrudnionej osobie oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

– pensję w wysokości od 900 do 1200 PLN netto w zależności od doświadczenia i kompetencji

– pracę w dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,

– zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie

Zatrudnienie jest oferowane od 21 czerwca 2010 roku.
Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres [email protected] do 7 czerwca 2010 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Tematy