ONZ ponownie głosuje za zakończeniem wykonywania egzekucji

Uchwałę Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku poparło 107 głosujących, 38 było przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. Uchwała zyskała więcej wsparcia od państw członkowskich ONZ niż poprzednia uchwała z 2008 roku, potwierdzając tym samym światowy trend kończący stosowanie kary śmierci.
-Ta trzecia uchwała przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne na rzecz moratorium w sprawie egzekucji jest kolejnym krokiem milowym, by zakończyć ten proceder-, powiedział José Luis Díaz, reprezentant Amnesty International przy ONZ w Nowym Jorku. -Ponownie zdecydowana większość krajów opowiedziała się za zniesieniem kary śmierci, która jest zaprzeczeniem praw człowieka-.
Kiedy w roku 1945 powstawało ONZ, jedynie osiem krajów całkowicie zniosło karę śmierci. Obecnie 136 krajów członkowskich ze 192 zniosło już ten rodzaj kary w swoich zapisach prawnych bądź w praktyce.
Bhutan, Kiribati, Malediwy oraz Togo zmieniły decyzję i głosowały za poparciem moratorium. Afganistan, Nigeria, Wyspy Salomona oraz Tajlandia w imię wsparcia przeszły z opozycji i wstrzymały się od głosu.
-Te pozytywne zmiany są zachęcającym posunięciem, za którym, mamy nadzieję, pójdą konkretne czyny mające na celu usunięcie kary śmierci z państwowego ustawodawstwa tak szybko jak to tylko możliwe-, dodał José Luis Díaz.
Zgromadzenie Ogólne ma za zadanie poprzeć uchwałę na plenarnej sesji w grudniu. Amnesty International nakłania wszystkie kraje członkowskie ONZ, by wsparły tę uchwałę i, jeśli kara śmierci nie zostanie zniesiona, natychmiast ustanowić moratorium dotyczące egzekucji, które obowiązywałoby podczas rozpatrywania zniesienia kary śmierci.
Tłumaczyła: Agnieszka Pyszycka