ONZ: Rekordowe popracie dla kampanii na rzecz zniesienia kary śmierci

Amnesty International wyraziła zadowolenie z powodu przyjęcia rezolucji,która została zaakceptowana przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ilość krajów – współautorów rezolucji wzrosła do 89 (w zeszłym roku 87). Tegoroczne większe poparcie dla rezolucji to kolejny dowód ogólnoświatowego trendu w kierunku zniesienia kary śmierci.
105 krajów zagłosowało za przyjęciem wersji roboczej rezolucji, 48 głosowało przeciw, a 31 wstrzymało się od głosu.
Szereg poprawek, zaproponowanych przez pozostające w mniejszości kraje opowiadające się za utrzymaniem kary śmierci zostało odrzuconych zdecydowaną większością głosów.
-Nalegamy, żeby wszystkie kraje, które nadal orzekają i wykonują karę śmierci podjęły natychmiastowe kroki w celu wprowadzenia w życie rezolucji oraz wprowadziły moratorium na wykonywanie egzekucji-, mówi Yvonne Terlingen z Amnesty International.
Do tej pory, 137 krajów zniosło karę śmierci ustawowo lub nie wykonuje jej w praktyce. W roku 2007 stracono co najmniej 1 252 osoby w 24 krajach; w 51 krajach na śmierć skazano co najmniej 3 347 osób.
Coraz więcej krajów zaprzestaje stosować najwyższy wymiar kary. W roku 1989 egzekucje wykonano w 100 państwach. W roku 2007, Amnesty International odnotowała przypadki wykonania kary śmierci w 24 krajach.
Wersja robocza rezolucji przyjęta 20 listopada przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ musi jeszcze zostać zaakceptowana na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Ogólnego w grudniu bieżącego roku.