Organizacje społeczne – polskie władze muszą pilnie zmienić przepisy by pomóc cywilom z Ukrainy

List organizacji zrzeszonych w Grupie Granica do rządu RP oraz parlamentarzystów i parlamentarzystek w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

W związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę i przyjeżdżającymi do Polski kolejnymi osobami uciekającymi przed działaniami wojennymi, wzywamy rząd RP oraz wszystkich parlamentarzystów i parlamentarzystki do podjęcia pilnych prac legislacyjnych nad wprowadzeniem w wyjątkowo przyspieszonym trybie koniecznych zmian w przepisach, które obejmą:

 • Zapewnienie legalnego wjazdu i pobytu każdemu obywatelowi i obywatelce z Ukrainy na terenie Polski wyłącznie z uwagi na posiadanie obywatelstwa ukraińskiego na niezbędny okres, przynajmniej 6 miesięcy;
 • Zapewnienie prawa do pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na takich zasadach jak obywatele Polscy – dla każdego obywatela i obywatelki Ukrainy bez żadnych dodatkowych wymogów;
 • Zwolnienie z opłat skarbowych za wydawanie zezwoleń na pobyt oraz na pracę obywatelom i obywatelkom Ukrainy;
 • Przekształcenie każdego z funkcjonujących przejść granicznych z Ukrainą w przejścia obsługujące i dopuszczające także ruch pieszy;
 • Przygotowanie szybkiej ścieżki rejestracyjnej dla obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy nie będą posiadali paszportów międzynarodowych, zakończonej wydaniem im tymczasowych dokumentów tożsamości ważnych na terytorium Polski. W oparciu o doświadczenie z ostatnich dni zauważamy w tym zakresie alarmującą sytuację dzieci – wiele dzieci przybywa do Polski bez dokumentów. Konieczne jest zatem uregulowanie ich sytuacji prawnej i pobytowej;
 • Przyznanie każdej obywatelce i obywatelowi Ukrainy, niezależnie od ich statusu pobytowego oraz posiadania ubezpieczenia, prawa do nieodpłatnej pomocy medycznej na terenie Polski finansowanej z budżetu państwa;
 • Umożliwienie polskim samorządom udzielania pomocy osobom uciekającym z Ukrainy;
 • Zapewnienie legalnego wjazdu do Polski oraz tymczasowego legalnego pobytu na okres przynajmniej 14 dni dla wszystkich osób uciekających z Ukrainy, także z innym obywatelstwem, nawet jeśli nie mają dokumentów uprawniających ich do wjazdu do Polski, by mogli bezpiecznie wrócić do państw pochodzenia.

Ponadto wzywamy rząd do publicznego zapewnienia, że:

 • żadna osoba uciekająca z Ukrainy w sposób nieuregulowany, czyli poza przejściem granicznym, niezależnie od jej obywatelstwa oraz miejsca przekroczenia granicy, nie będzie miała postawionych zarzutów nielegalnego przekroczenia granicy. W ten sposób granicę mogą przekraczać przede wszystkim mężczyźni;
 • wnioski o ochronę międzynarodową będą przyjmowane od każdej osoby, która o to wystąpi niezależnie od jej obywatelstwa;
 • uchodźcy i uchodźczynie z innych państw, będący w Polsce w procedurach azylowych lub integracyjnych, nie będą pozostawieni bez potrzebnego im wsparcia.