Oświadczenie w sprawie Ussamy Atara

W 2010 roku Amnesty International wzywała irackie władze do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej dla Ussamy Atara, ponieważ istniały obawy, że jej nie otrzymuje. Gdy pomoc medyczna została zapewniona, Amnesty International zakończyła działania.
Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami podkreślają prawo osoby poddanej detencji do odpowiedniej opieki medycznej.
Należy dodać, że organizacja nie była zaangażowana w żaden sposób w uwolnienie Ussamy Atara w 2012 roku. Można to zweryfikować w dokumentach Amnesty International, które dostępne są na stronie internetowej.