Pakistan/Afganistan: Tysiące wysiedleńców na obszarach przygranicznych

Ponad 20 000 ludzi uciekło z Pakistanu do wschodniej części Afganistanu, aby znaleźć się poza rejonem walk pomiędzy siłami rządowymi a popierającymi Talibów powstańcami na  Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie (FATA). Jednocześnie władze FATA zwróciły się do afgańskich uchodźców w regionie Bajaur z poleceniem jego opuszczenia.
-Zarówno rząd Pakistanu jak i Afganistanu, a także międzynarodowe siły działające w Afganistanie mają prawny obowiązek zapewnić bezpieczny przejazd, stałą ochronę i pomoc humanitarną uchodźcom oraz wewnętrznym wysiedleńcom po obu stronach granicy. Powinny one także zapewnić bezpieczne funkcjonowanie miejscowych oraz międzynarodowych agencji humanitarnych, które niosą pomoc potrzebującym-, oświadczył Sam Zarifi, dyrektor Amnesty International w regionie Azji i Pacyfiku.
-Ciągłe walki w południowym Afganistanie oraz konflikt w północnym Pakistanie zagrażają życiu cywilów szukającym schronienia. Przewiduje się, iż wraz z końcem świętego dla muzułmanów miesiąca Ramadan jeszcze więcej cywilów opuści domy szukając schronienia przed walkami.-
Jak twierdzi Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR), do połowy września ponad 600 rodzin uciekło przed konfliktem w Bajaur w FATA, gdzie w ostatnich miesiącach wojskowa kampania pakistańska skierowana przeciwko powstańcom antyrządowym przyczyniła się do eskalacji konfliktu. Rodziny te znalazły się w jednym szeregu z 3 364 innymi, które na początku sierpnia schroniły się w Shigal, Marawara, Dangam oraz innych rejonach afgańskiej prowincji Kunar.

Jak informuje UNHCR, większość uciekających z Pakistanu rodzin tymczasowo przebywa u swych plemiennych krewnych bądź u rodzin w Kunar, lecz wciąż około 200 z nich pozostaje bez dachu nad głową. Według raportów Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża większość wysiedlonych z Bajaur to kobiety i dzieci.

-Uchodźcy ci trafiają z deszczu pod rynnę. Uciekają przed walkami w Pakistanie, lecz stale narażeni są na to, iż znajdą się na linii ognia w afgańskim konflikcie pomiędzy siłami koalicji a Talibami oraz innymi antyrządowymi grupami-, stwierdził Zarifi.
W dostarczaniu pomocy humanitarnej dla pakistańskich uchodźców w prowincji Kunar pośredniczy afgański rząd, gdyż zarówno drogi tu prowadzące jak i sam obszar nie są bezpieczne.
Ogromnie ważne jest, aby rząd oraz międzynarodowe siły bezpieczeństwa w Afganistanie, jak i siły antyrządowe zapewniły pomocy humanitarnej dla narażonych na niebezpieczeństwo uchodźców wolny i bezpieczny przejazd, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupy mające prawo do specjalnej ochrony, a więc kobiety, dzieci i osoby starsze.
Tło
Konflikt zbrojny w regionie Bajaur oraz dolinie Swat w Północno-Zachodniej Prowincji Granicznej rozpoczął się na początku sierpnia, wzmógł się zaś we wrześniu. Jak wskazują raporty, ponad 250 000 ludzi zostało wysiedlonych.
Tłumaczyła Justyna Król