Paragwaj: 10 letniej zgwałconej dziewczynce w dalszym ciągu odmawia się prawa do legalnego przerwania ciąży

-Świat patrzy na Paragwaj. Wzywamy władze do uszanowania godności i życzenia dziewczynki i jej matki. Każde inne działanie stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego i praw dziewczynki -powiedziała Guadalupe Marengo, zastępczyni dyrektora Amnesty International ds. Ameryk, po tym jak ponad 150 tysięcy członków i członkiń oraz osób wspierających Amnesty International na całym świecie podpisało petycję wzywającą do zapewniania dziewczynce wszystkich możliwych medycznych rozwiązań.
Kilka dni temu na mocy nakazu sądowego został ustanowiony interdyscyplinarny panel do oceny stanu zdrowia dziewczynki.
-Ważne jest, aby powołany panel niezwłocznie przeprowadził kompleksową ocenę stanu zdrowia dziewczynki i zapewnił, że przysługujące ??jej prawa człowieka są w pełni przestrzegane. Panel musi uwzględniać wszystkie możliwe zagrożenia dla zdrowia psychicznego i fizycznego dziewczynki wynikające z ciąży wysokiego ryzyka. Należy pamiętać, że dziewczynka doświadczyła już traumy gwałtu i długotrwałego molestowania seksualnego. Należy rozpatrzeć wszystkie możliwe rozwiązania, w tym to zakładające przerwanie ciąży, aby powstrzymać jej męki”, powiedziała Guadalupe Marengo.
Ponad dwa tygodnie temu 10- letnia dziewczynka trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że jest w 21 tygodniu ciąży, powstałej z gwałtu dokonanego przez ojczyma dziewczynki. Matka dziewczynki zażądała przerwania ciąży, ale nie otrzymała odpowiedzi. Dziewczynka została odesłana do ośrodka dla młodych matek.
-Trudno zrozumieć okrucieństwo zmuszania młodej dziewczyny, która przeżyła już horror gwałtu, do podtrzymywania ciąży aż do terminu porodu. Fizyczne i psychiczne konsekwencje kontynuowania tej wysoce ryzykownej ciąży mogą być katastrofalne i można uznać to za torturę – powiedziała Guadalupe Marengo.
W Paragwaju aborcja jest legalna, jeżeli życie kobiety lub dziewczyny jest poważnie zagrożone. Dziewczynka od stycznia br. skarżyła się na bóle brzucha, lekarze nie wykryli ciąży na wcześniejszym etapie.
Ponadto, w zeszłym roku matka dziewczynki złożyła zawiadomienie, informując o molestowaniu seksualnym córki. Prokuratura nie podjęła odpowiednich środków zapobiegawczych, uznając, że dziewczynka nie jest zagrożona. Śledztwo w sprawie nadużyć dokonanych przez ojczyma dziewczynki zostało wszczęte dopiero, gdy wykryto ciążę. Ojczym dziewczynki uciekł i ukrywa się.
Matka dziewczynki obecnie przebywa w więzieniu. Postawiono jej zarzuty niezagwarantowania bezpieczeństwa dziewczynce i uznano za współwinną nadużyciom.  Organizacje uważają, że matka dziewczynki jest w bardzo złym stanie i  obawiają się, że jej zatrzymanie było dokonane w sposób arbitralny.
—————————————————-
Aktualizacja czerwiec 2015:
11 czerwca 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Paragwaju dotyczącą aspektów prawnych związanych z przypadkami ciąży u dzieci
W podstawach przyjęcia rezolucji PE przytoczył m.in. historię 10 letniej dziewczynki, na rzecz której Amnesty International na całym świecie podejmowała działania. Dziewczynka zaszła w ciążę w wyniku gwałtu dokonanego przez jej ojczyma. Trafiła do szpitala z silnymi bólami brzucha, gdzie okazało się, że jest w 21 tygodniu ciąży. Pomimo poważnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia dziewczynki oraz wbrew paragwajskiemu prawu odmówiono jej dostępu do legalnego przerwania ciąży i wysłano do ośrodka dla młodych matek, odseparowując ją od mamy.
PE ponownie potępił wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt i wezwał Paragwaj do zapewnienia dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, przynajmniej w sytuacji, gdy zagrożone jest zdrowie i życie kobiet i dziewcząt, płód jest dotknięty poważną niepełnosprawnością lub ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa. Zaapelował do władz Paragwaju, by wypełniły swoje zobowiązania międzynarodowe i chroniły prawa człowieka, zapewniając wszystkim dziewczętom dostęp do wszelkich możliwych informacji oraz usług medycznych niezbędnych w przypadku ciąży będącej wynikiem gwałtu i stanowiącej poważne zagrożenie. Parlament Europejski zaapelował ponadto do władz Paragwaju, by przeprowadziły niezależnie i bezstronne śledztwo w sprawie gwałtu dokonanego na dziewczynce i postawiły sprawcę przed sądem.
—————————————————-
Aktualizacja sierpień 2015:
Pomimo fali globalnych i krajowych protestów, władze nie zmieniły decyzji. Dziewczyna urodziła dziewczynkę poprzez cesarskie cięcie. Stan dziewczyny i jej córki jest stabilny.
Fakt, że dziewczynka przeżyła nie usprawiedliwia absolutnego braku opieki ze strony przedstawicieli władz Paragwaju, którzy po prostu zdecydowali się igrać z jej zdrowiem, życiem i integralnością.