Patronat Amnesty International Polska dla książki „Myszolandia”

Książka „Myszolandia” w prosty i zabawny sposób pokazuje, jak ważne jest prawo do samostanowienia i świadomy wybór swoich przedstawiciel i przedstawicielek. Artykuł 21 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że „każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli” oraz „każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju”. Autorzy książki na przykładzie społeczności myszy pokazują, że warto korzystać ze swoich praw i wybierać mądrze, bo decyzje zapadające „na górze” mają na nas bezpośredni wpływ.

Książka pokazuje też siłę idei, która zmienia świat, mimo początkowego oporu przeciw niej oraz walki z ludźmi (myszami), które ją wyznają. Jedna osoba, która roznieci płomień wystarczy, aby zapalić świat. Tak było, gdy Peter Beneson zapoczątkował działanie Amnesty International, zwracając uwagę na więźniów sumienia w artykule Forgotten Prisoners w The Observer w 1961 roku. Tak było wcześniej, gdy kobiety walczyły o prawo do głosowania, a narody o wyzwolenie się z kolonializmu. Tak jest i dziś, gdy grupy mniejszościowe wciąż walczą o swoje prawa. „Myszolandia” pokazuje, że – jak mawiał Victor Hugo – „nie ma nic potężniejszego od idei, której czas nadszedł”. Autorzy książeczki piszą wprost, że można uwięzić mysz lub człowieka, ale nie da się uwięzić idei.

Dziś walka o idee takie jak wolność, równość i gwarantujące je prawa człowieka odbywa się w różnych miejscach na całym świecie, w tym w Polsce. Warto więc w tych trudnych czasach sięgać po książki takie jak „Myszolandia”, które w prosty sposób pokazują nam, że zmiana jest możliwa. Książka jest świetną propozycją dla dzieci: ma dużą wartość edukacyjną. Jednak także osoba dorosła znajdzie w niej myśli nad którymi warto się zastanowić, chociażby którą myszą jestem ja? Tą rozniecającą nowe idee czy raczej tą, która chce zahamować jej rozprzestrzenianie się? Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co dzieje się wokół nas: tego uczy „Myszolandia”.

Michał Kłopocki, koordynator rozwoju sieci edukacji i aktywizmu, Amnesty International Polska

Książka otrzymała patronat Amnesty International Polska.