Peru: Amnesty International potępia próby wydalenia z kraju ojca Paula McAuley?a

Przez ostatnie 10 lat Paul McCauley z poświęceniem pracował na rzecz rdzennych mieszkańców peruwiańskiego dorzecza Amazonki. Przede wszystkim walczył o ich prawa i ochronę środowiska, w którym żyją, przed inwestycjami firm chcących wydobywać w regionie surowce, między innymi olej i gaz. Inwestycje te mogą uszkodzić w poważny sposób równowagę ekologiczną regionu, a tym samym uniemożliwić mieszkańcom dostatnie życie.
Pomimo nakazu sądu, wydanego dzięki reakcji prawników ojca McAuley-a, gwarantującemu wielebnemu nietykalność, rząd odwołał się od tej decyzji, tym samym bezprawnie przedłużając jego niepewną sytuację prawną. Tymczasem ojciec McAuley przebywał w Peru legalnie przez ostatnie 20 lat.
Amnesty International wyraża obawę, że rząd Peru jest zdeterminowany, by uniemożliwić pracę obrońcowi praw człowieka oraz zignorować prawa rdzennych mieszkańców, którzy przez lata byli wśród najbardziej lekceważonych i marginalizowanych grup społecznych.
Wydalenie ojca Paula McAuley-a byłoby kolejnym krokiem podkopującym prawa rdzennej ludności. Postępowanie rządu wynika ze sprzeciwu rządzącej partii wobec Ustawy o prawie do konsultacji, która została przyjęta przez Kongres w maju tego roku. Ustawa gwarantuje rdzennej ludności prawo do konsultacji w sprawie wprowadzenia jakichkolwiek aktów parlamentarnych lub decyzji administracyjnych wpływających na ich sytuację. Ustawa ta zgodna jest z Deklaracją Praw Ludów Tubylczych ONZ a także z 169 Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.
5 czerwca Amnesty International wysłała list do Ministra Spraw Wewnętrznych Peru, wyrażając obawę, że próba wydalenia ojca Paula McAuley-a rzuca cień na ochronę praw człowieka w Peru, gdyż jest niezgodna z przepisami Deklaracji o Obrońcach Praw Człowieka ONZ.
Amnesty International potwierdza swoje przekonanie, że Paul McAuley, który otrzymał odznaczenie za swoje zasługi dla edukacji w Peru, legalnie walczy o ochronę praw człowieka. Wzywa jednocześnie rząd peruwiański do porzucenia prób wydalenia go z kraju, pozwalając mu na wykonywanie swojej pracy na rzecz rdzennych mieszkańców Amazonii.
-KONIEC