Peru: Należy zachować wolę polityczną i kontynuować działania, aby położyć kres bezkarności

Organizacja powitała z zadowoleniem postępy poczynione w przypadkach niektórych poważnych pogwałceń praw człowieka przypisywanych członkom sił bezpieczeństwa. Wśród nich znajdują się sprawy, którymi zajmuje się prokurator zobowiązana do prowadzenia dochodzenia i wniesienia oskarżenia w przypadkach pogwałceń praw człowieka w Ayacucho, jak rzekome zabójstwa 69 mieszkańców Accomarca, oraz tortur, porwań i zaginięć 55 osób w koszarach wojskowych Los Cabitos, jakie miały miejsce w 1983 roku.
Jednak niepokoi fakt, iż w przypadkach innych poważnych naruszeń praw człowieka, takich jak proces przeciwko członkom szwadronu śmierci, znanego jako Grupo Colina, oskarżonych o zabójstwo i zaginięcie dziesiątek osób, procesy ciągną się latami.
-W przypadkach poważnych pogwałceń praw człowieka i zbrodni przeciwko ludzkości jak te przypisywane Grupo Colina (które zgodnie ze Statutem Rzymskim i Konwencją w sprawie nieprzedawniania się zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu) władze powinny zagwarantować, że procesy odbędą się w zgodzie z międzynarodowymi normami zapewniającymi prawo do sprawiedliwego procesu sądowego oraz w terminie, w jakim prawo dopuszcza areszt prewencyjny -,  powiedziała Amnesty International. -Należy wymierzyć sprawiedliwość i sprawić, by było widoczne, iż czyni się jej zadość-.
-Jeśli istnieje prawdziwa wola polityczna, aby położyć kres bezkarności w Peru, należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki mogące zapewnić, że sprawiedliwość stanie się rzeczywistością dla tysięcy ofiar pogwałceń praw człowieka i ich rodzin. To jest pierwszy krok w stronę prawdziwego pojednania i stworzenia kraju bardziej sprawiedliwego, gdzie prawa wszystkich obywateli są respektowane-, stwierdziła Amnesty International.