Peru: Ochrona praw człowieka jest konieczna nawet podczas stanu wyjątkowego

Odpowiedzią na ogólnokrajowe strajki zorganizowane przez organizacje nauczycielskie oraz inne związki, które w ostatnim czasie sparaliżowały część Peru, było wprowadzenie 27 maja przez Prezydenta Alejandro Toledo, 30 dniowego stanu wyjątkowego o zasięgu krajowym. Tym samym Narodowe Siły Zbrojne przy wsparciu Policji Narodowej zostały uprawnione do kontroli nad wewnętrznym bezpieczeństwem państwa. Stan wyjątkowy ogranicza takie konstytucyjne wolności jak bezpieczeństwo obywateli, nienaruszalność osobistą oraz wolność zgromadzeń i poruszania się.

-Ograniczenie tych praw daje sprzyjające warunki do łamania podstawowych praw człowieka- – potwierdziła Amnesty International.

Organizacja wezwała rząd Prezydenta Alejandro Toledo do zagwarantowania, że Siły Zbrojne nie będą łamały prawa do życia i do nienaruszalności osobistej obywateli podczas tych 30 dni.

-Niepokojącym jest fakt, że po niespełna trzech latach od upadku rządu Alberto Fujimiri i wejściu Peru na drogę, która wydawała się prawdziwie demokratyczną przemianą, pojawiają się niebezpieczne sygnały, mówiące, że mogą się powtórzyć poważne pogwałcenia praw człowieka, podobne do tych, które miały miejsce podczas dekady lat 90- – dodała organizacja.

Amnesty International ostrzegła, że pomimo iż rząd ma obowiązek utrzymania prawa i porządku, ogłoszenie stanu wyjątkowego może mieć miejsce tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa, zgodnie z Międzynarodowym Paktem Praw Politycznych i Obywatelskich, ratyfikowanym przez Peru w 1978. Organizacja dodała, że Artykuł 4 Paktu narzuca warunki i surowe ograniczenia państwom członkowskim, które w wyjątkowych sytuacjach roszczą sobie prawo do zawieszenia obowiązków zawartych w Pakcie.

-W swojej pracy na rzecz utrzymania porządku publicznego, rząd peruwiański nie powinien zapominać o obowiązku poszanowania praw człowieka i powinien wystosować do sił porządkowych jasne przesłanie, że nie będzie tolerowane żadne działanie, które te prawo złamie-.

Amnesty International wystosowała również wezwanie by aktualny rząd uznał, że oprócz podstawowych praw takich jak prawo do życia i prawo do nietykalności osobistej, istnieją również podstawowe prawa zawarte w Międzynarodowym Pakcie Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturowych, jakimi są prawo do godnego życia, do pracy, do ochrony zdrowia i do edukacji.

-Prawa człowieka są niepodzielne. Obrona praw cywilnych i politycznych jest niemożliwa bez ochrony praw ekonomicznych, socjalnych i kulturowych-, zakończyła Amnesty International.
Tłumaczenie: Katarzyna Barska