Pilna Akcja 10-07-2007 Kolumbia

KOLUMBIA
Członkowie organizacji broniącej praw człowieka Corporación Jurídica Yira Castro
Obawa o bezpieczeństwo
Do biura organizacji pozarządowej zajmującej się obroną praw człowieka Corporación Jurídica Yira Castro włamano się i ukradziono informacje na temat członków organizacji i ich pracy z osobami przymusowo wysiedlonymi. Amnesty International jest poważnie zaniepokojona bezpieczeństwem pracowników organizacji i osób przez nią wspieranych.
Według doniesień włamania dokonano 22 czerwca nad ranem. Skradziono pięć dysków twardych i laptopa zawierającego informacje o organizacji i jej pracy a także sprzęt wideo.
Corporación Jurídica Yira Castro udziela pomocy prawnej osobom zmuszonym do ucieczki z domów przez długotrwały wewnętrzny konflikt zbrojny toczący się na terytorium Kolumbii. Amnesty International podejrzewa, że włamanie mogło mieć podłoże polityczne. Włamywacze nie zainteresowani byli gotówką ani książeczkami czekowymi. Zamiast tego przeszukali akta zawierające informacje o wysiedleniach i zabrali dwa komplety dokumentów: jeden dotyczący osób wysiedlonych z powodu projektu kopalnianego, a drugi o ludziach wysiedlonych przez firmę energetyczną.
Corporación Jurídica Yira Castro poinformowała o włamaniu władze, ale nie wiadomo nic o podjęciu śledztwa. W dniach poprzedzających włamanie zespół organizacji był, według doniesień, obserwowany w drodze do pracy i powrotnej. Siły bezpieczeństwa lub ich paramilitarni sojusznicy tradycyjnie obserwują w ten sposób obrońców praw człowieka, zanim ich zaatakują.
TŁO WYDARZEŃ:
Praca organizacji takich jak Corporación Jurídica Yira Castro, broniących i promujących prawa człowieka, naraża je szczególnie na ryzyko stania się obiektem ataku lub zastraszania, szczególnie w takich sytuacjach, jak wewnętrzny konflikt zbrojny w Kolumbii.
Ponad 3 miliony ludzi zostały przymusowo wysiedlone od 1985 roku podczas kolumbijskiego długotrwałego konfliktu wewnętrznego. Głównie wysiedlano mieszkańców obszarów budzących zainteresowanie ze względów ekonomicznych m. in. terenów kopalnianych. Obie strony konfliktu są żywo zainteresowane przejęciem nad nimi kontroli.
Włamanie do biura Corporación Jurídica Yira Castro to już trzeci przypadek wtargnięcia do siedzibę organizacji pozarządowej zajmującej się obroną praw człowieka w przeciągu niecałego miesiąca.
2 czerwca dokonano włamania do biur organizacji pozarządowej z siedzibą główną w USA Fellowship of Reconciliation znajdujących się w Bogocie. Skradziono dwa komputery, które zawierały dane o lokalnych partnerach organizacji, a także raporty na temat łamaniu praw człowieka wspólnot lokalnych.
14 czerwca dwa inne komputery zostały skradzione podczas innego włamania do biur organizacji pozarządowej zajmującej się obroną praw człowieka Centro Cristino para la Justicia, Paz y Acción no Violenta (Justapaz), Chrześcijańskie Centrum na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Działania bez Przemocy.
ZALECANE DZIAŁANIA:
Prosimy o pilne wysyłanie listów, emaili, faksów w języku hiszpańskim lub polskim:
– wyrażając troskę o członków organizacji pozarządowej Corporación Jurídica Yira Castro, do której biura dokonano włamania 22 czerwca kradnąc wyposażenie komputerowe;
 – wzywając władze do podjęcia efektywnych działań, takich jakie za właściwe uważają członkowie tej organizacji, żeby ich chronić i umożliwić kontynuowanie ich uprawnionej i istotnej pracy w obronie praw człowieka bez lęku wywołanego zastraszaniem;
– nakłaniając władze do zarządzenia pełnego i wyczerpującego śledztwa w sprawie włamania, upublicznienia jego rezultatów i postawienia odpowiedzialnych przed sądem;
– nakłaniając władze do przydzielenia funkcjonariuszy policji i stworzenia planów, w porozumieniu z obrońcami praw człowieka, gwarantujących im bezpieczeństwo według zasad Deklaracji NZ o Prawach i Obowiązkach Jednostek, Grup i Organów Społecznych w celu Promowania i Ochrony Powszechnie Uznawanych Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz do upublicznienia tych planów.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
Prezydent Republiki
Senor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República, Palacio de Narino, Carrera 8 No. 7-2, Bogotá, Kolumbia
Fax: +57 1 337 5890
+57 1 342 0592
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie/Excmo. Sr. Presidente Uribe
Minister Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości
Dr. Carlos Holguín Sarami
Ministro del Interior y Justicia
Ministerio del Interior y de Justicia,
Carrera 9a. No. 14-10, Bogotá D.C. Kolumbia
Fax: +57 1 560 46 30
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze/Sr. Ministro
Prokurator Generalny
Dr. Mario German Iguan Arana
Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4
Bogotá, Kolumbia
Fax: +57 1 570 2000 ( numer wewnętrzny 2017)
Nagłówek: Szanowny Panie Iguan/Estimado Sr. Fiscal
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI.
Prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub Biurem Pilnych Akcji,
jeżeli apele będą wysyłane po 8 sierpnia 2007
Zespół Pilnych Akcji
ul.Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,