Pilna akcja: 22-03-2007/ SUDAN

Sadia Idriss Fadul i Amouna Abdallah Daldoum, obie pochodzące z prowincji Darfur w zachodnim Sudanie, skazane za cudzołóstwo, są zagrożone ukamienowaniem. Wyrok może zostać wykonany wkrótce.

Sadia Idriss Fadul, z grupy etnicznej Fur, została skazana 13 lutego 2007 roku na śmierć przez ukamienowanie, natomiast Amouna Abdallah Daldoum, z grupy etnicznej Tama, odpowiednio 6 marca 2007 roku. Obie zostały skazane za cudzołóstwo przez sąd karny w prowincji Managil, w stanie Gazira (środkowy Sudan). Według raportów, kobiety nie miały adwokatów podczas procesu, ani nie były w stanie się bronić, ponieważ ich pierwszymi językami są języki grup etnicznych z Darfuru, podczas gdy postępowanie sądowe było prowadzane w języku arabskim, a kobietom nie został zapewniony tłumacz. Nie miały do tej pory możliwości złożenia apelacji od wyroku.

Obie kobiety są mężatkami i mają dzieci. Obecnie znajdują się w areszcie w kobiecym więzieniu w Wad Madani w stanie Gazira. Jedna z kobiet, Sadia Idriss Fadul, przebywa tam wraz z jednym ze swoich dzieci.
TŁO WYDARZEŃ
Sudański Kodeks Karny, który po części opiera się na interpretacji Prawa Islamskiego, pozwala na kary takie jak chłosta, amputacja oraz śmierć przez powieszenie czy ukamienowanie. Amnesty International nie zajmuje stanowiska w sprawie Prawa Islamskiego ani innych praw religijnych, ale uważa takie kary za okrutne, nieludzkie i poniżające, w związku z czym traktuje je jako niezgodne z sudańskimi zobowiązaniami przyjętymi w ramach Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Amnesty International bezwarunkowo sprzeciwia się karze śmierci – bez względu na okoliczności.

Obie kobiety zostały oskarżone na podstawie artykułu 146 (a) sudańskiego Kodeksu Karnego z 1991 roku, w którym widnieje zapis, że jakakolwiek osoba odbywająca stosunek seksualny poza małżeństwem powinna być ukarana przez ukamienowanie – jeśli przestępca pozostaje w związku małżeńskim (Muhsan); lub przez sto batów – w pozostałych przypadkach (non-muhsan).
ZALECANE DZIAŁANIA:
Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:
– wyrażając głęboką obawę, że Sadia Idriss Fadul oraz Amouna Abdallah Daldoum są zagrożone ukamienowaniem;
– wyrażając obawę, że wyrok został wydany po procesie, podczas którego kobiety nie miały prawnej reprezentacji ani nie było im zapewnione tłumaczenie procedur sądowych na ich własne języki;
– wyrażając zaniepokojenie faktem, iż jedno z dzieci Sadii Idriss Fadul przebywa wraz z nią w więzieniu;
– odnotowując, że Amnesty International bezwarunkowo sprzeciwia się karze śmierci – bez względu na okoliczności;
– wzywając władze do nie wykonywania kary śmierci zasądzonej wobec Sadii Idriss Fadul i Amounie Abdallah Daldoum.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
1. Minister Sprawiedliwości
Ali Mohammed Ali al-Mardi
PO Box 302
Khartoum
Fax: +249 183 770883
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze
2. Gubernator stanu
Staff Lieutenant General Abdel Rahman Sir Al Khatum
Khartoum
Stan Khartoum, Sudan
Fax: + 249 183 770143
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Gubernatorze 2
W razie wysyłania apeli po 27 kwietnia 2007 r. prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.
Zespół Pilnych Akcji
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000
Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000
Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania
Tłumaczenie: Justyna Kulka