Pilna Akcja 22-08-2007 Gwinea Bissau

ALLEN YÉRO EMBALO (M), DZIENNIKARZ, ALBERTO DABO (M), DZIENNIKARZ,EVA MARIA AUZENDA BIAUGE (K), DZIENNIKARKA, FERNARDO JORGE PERREIRA (M), DZIENNIKARZ, MARIO SA GOMES (M), OBROńCA PRAW CZłOWIEKA

Obawa o bezpieczeństwo/ obawa stosowania tortur 

Czterej wymienieni dziennikarze przebywają w ukryciu w wyniku gróźb ze strony wojska. Przyczyną pogróżek były napisane przez dziennikarzy artykuły o roli jaką Gwinea Bissau odgrywa w przemycie narkotyków. Jeżeli dziennikarze zostaną zatrzymani przez wojsko, będą narażeni tortury. Obrońca praw człowieka, Mario Sa Gomes, który publicznie wezwał do odwołania władz wojskowych i cywilnych zamieszanych w przemyt narkotyków również przebywa w ukryciu w obawie o swoje życie.
Dziennikarze, którzy pracują dla BBC, Radio France International oraz Agence France Presse, opublikowali raport na temat zamieszania wysokich rangą urzędników cywilnych i wojskowych w przemyt narkotyków. W wystąpieniu radiowym wojskowi wezwali Allena Yéro Embalo oraz Alberto Dabo do wycofania się z zarzutów na falach radia publicznego. W wyniku braku odezwy ponownie wezwali dwóch dziennikarzy oraz Evę Marię Auzendę Biague i Fernando Jorge Perreirę do stawienia się na najbliższym posterunku policji. Wkrótce potem cała czwórka zaczęła się ukrywać.
Mario Sa Gomes, który pracuje dla krajowej organizacji pozarządowej Liga na rzecz Praw Człowieka w Gwinei Bissau, w wypowiedzi dla radia publicznego z 11 lipca powiedział, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z przemytem narkotyków w kraju będzie natychmiastowe odwołanie urzędników cywilnych oraz wojskowych zamieszanych w ten proceder. Przywódca armii zażądał publicznych przeprosin, gdy jednak Mario Sa Gomes odmówił, wydano nakaz jego aresztowania. W obawie o własne życie Mario Sa Gomes zaczął się ukrywać.
W ostatnio opublikowanym przez ONZ światowym raporcie narkotykowym Gwinea Bissau nazwana jest głównym punktem tranzytowym przemytu kokainy. Po ukazaniu się tej informacji czterej dziennikarze opublikowali serię artykułów, w których wskazywali na wysokich rangą urzędników cywilnych i wojskowych jako osoby zamieszane w przemyt narkotyków. W wyniku tych właśnie artykułów dziennikarze otrzymali pogróżki ze strony wojska. Gwinea Bissau nie posiada systemu więzień, a w przypadku zatrzymania dziennikarze i obrońca praw człowieka trafią do jednostek wojskowych.
TŁO WYDARZEŃ
Republika Gwinei Bissau jest byłą kolonią portugalską, która uzyskała niepodległość w 1973 roku. Pierwsze wielopartyjne wybory odbyły się w roku 1994. Od tego czasu dwukrotnie przeprowadzono wojskowe zamachy stanu, w 1998 roku i we wrześniu 2003 roku. W wyniku buntu frakcji militarnych w październiku 2004 roku zginął przywódca sił zbrojnych. W czerwcu 2005 roku po raz pierwszy od zamachu z września 2003 roku odbyły się wybory prezydenckie.
ZALECANE DZIAŁANIA:
Prosimy o jak najszybsze wysyłanie listów, maili i faksów w języku polskim lub angielskim:
– wyrażając zaniepokojenie faktem, że dziennikarze Allen Yéro Embalo, Alberto Dabo, Eva Maria Auzenda Biague i Fernando Jorge Perreira oraz obrońca praw człowieka Mario Sa Gomes otrzymali od wojskowych groźby związane z wykonywaną przez nich pracą;
– wyrażając zaniepokojenie, że w wypadku zatrzymania groziłyby im tortury, a nawet śmierć;
– wzywając do wszczęcia natychmiastowego i bezstronnego śledztwa, którego wyniki zostaną publicznie ogłoszone; nalegając także, aby oficerowie zaangażowani w sprawę zostali zawieszeni w obowiązkach dopóki postępowanie prawne nie zostanie zakończone.
tłum: Joanna Gałecka
APELE PROSIMY KIEROWAĆ DO:
Prokurator Generalny
Exmo. Sr. Dr. Fernando Jorge Ribeiro
Procurador Geral da República
Procuradoria Geral
Avenida Amílcar Cabral
Bissau
República da Guiné-Bissau
Fax: +245 20 39 24
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency/Excel-ncia
Minister Sprawiedliwości
Sua Excel-ncia Carmelita Barbosa Rodrigues Pires
Ministra da Justiça
Ministério de Justiça
Avenida Amílcar Cabral
Bissau
República da Guiné-Bissau
Fax: +245 202 185
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency/Excel-ncia
Minister Spraw Wewnętrznych
Sua Excel-ncia Baciro Dabó
Ministro da Administraç-o Interna
Ministério da Administraç-o Interna
Avenida da Unidade Africana
Bissau
República da Guiné-Bissau
Fax: +245 201 671
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency/Excel-ncia
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI. Prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub z Zespołem Pilnych Akcji, jeżeli apele będą wysyłane po 26 września 2007r.
Zespół Pilnych Akcji
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania