PILNA AKCJA: AKTYWIŚCI LGBT OBAWIAJĄ SIĘ ARESZTOWANIA i PRZEMOCY

Członkowie organizacji Ravnopravie (Równość) wysłali zawiadomienie do administracji kilku dzielnic Sankt Petersburga o zamiarze zorganizowania w czerwcu pokojowej demonstracji w obronie praw społeczności LGBT w Rosji i poza nią. Zgodnie z prawem o zgromadzeniach publicznych, demonstracjach i pikietach, władze mogą zasugerować inne miejsce lub datę planowanej inicjatywy, jeżeli istnieją uzasadnione przeszkody do przeprowadzenia inicjatywy na podanej trasie lub w danym miejscu.
Kilka dzielnic odmówiło z powodów arbitralnych zorganizowania Slavic Pride w podanych miejscach lub zaproponowało inną, całkowicie nieodpowiednią lokację, m.in. odległe lasy czy tereny przemysłowe. Administracja dzielnicy Wyspa Wasilijewska poinformowała Ravnopravie, że podana przez organizację trasa demonstracji wzdłuż wybrzeża rzeki Neva będzie zakłócać ruch drogowy i może być przyczyną wypadków. Organizacja wraz z innymi aktywistami ciągle stara się osiągnąć porozumienie z władzami, co do miejsca demonstracji możliwej do zaakceptowania przez Slavic Pride.
Amnesty International obawia się, że policja może zatrzymać pokojowo demonstrujących w obronie praw społeczności LGBT aktywistów, jeżeli władze nie zaproponują odpowiedniej lokacji dla akcji demonstracyjnej, a ci zdecydują się jednak na jej przeprowadzenie. Istnieje również ryzyko ataków ze strony osób wrogo nastawionych do społeczności LGBT.
Uczestnicy akcji przeciwko uznaniu praw społeczności gejowskich wielokrotnie nawoływali do agresywnego zachowania wobec aktywistów LGBT. 17 czerwca w Sankt Petersburgu zorganizowano akcję publicznego egzorcyzmu ruchu obrony praw społeczności gejowskich, w trakcie której trumna została zawinięta w tęczową flagę LGBT, następnie była dźgana nożem. Policja nie interweniowała. Protestanci nawoływali także do zwolnienia szefa dzielnicy Moskiewska w Petersburgu po tym jak wydał on pozwolenie na zorganizowanie demonstracji przeciwko homofobii w maju 2011 roku.
PROSIMY O BEZZWŁOCZNE PISANIE APELACJI w języku rosyjskim, angielskim lub swoim języku ojczystym:
– Nawołujących władze do poszanowania prawa do pokojowych zgromadzeń, bez względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową (płeć);
– Nawołujących władze do ustalenia odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia demonstracji Slavic Pride;
– Nawołujących władze do zapewnienia uczestnikom Slavic Pride bezpieczeństwa na wypadek ataków ze strony kontr-demonstrantów.
PROSIMY O PRZESYŁANIE APELI DO DNIA 2 SIERPNIA 2011 NA ADRES:
Mer Sankt Pteresburga Valentina I. Matvienko
Smolny, Sankt Petersburg, 191060, Federacja Rosyjska
Fax: + 7 812 5767827, email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani
Kopie do:
Rzecznik praw człowieka w Sankt Petesburgu Aleksei Kosyrev
Shcherbakov per. 1-3, 191002 Sankt Peterbsurg, Federacja Rosyjska
Fax: +7 812 572 7306, email: [email protected]
Prosimy również o wysyłanie kopi do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w Waszych krajach.
Wysyłając apele po terminie podanym wyżej należy skontaktować się z biurem odpowiedniej sekcji
INFORMACJE DODATKOWE
Aktywiści LGBT żyjący w Rosji od lat usiłują organizować pokojowe demonstracje w Moskwie, a ostatnio również i w Sankt Petersburgu.
Władze nieustannie odmawiały wydania pozwolenia na przeprowadzenie demonstracji, a uczestnicy pikiet często bywali ofiarami pobić i okaleczeń ze strony policji i agresywnych kontr-demonstrantów.
W październiku 2010 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Rosja, odmawiając trzy lata z rzędu Nikolaiowi Alekseyevowi prawa do zorganizowania Demonstracji Moskiewskiej, narusza zapisy artykułu 11-ego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do wolności zgromadzeń. Władze w Rosji zasłaniały się argumentem, że grupy przeciwne uznaniu praw LGBT bezprawnie nawołują do zakłócania jakiejkolwiek inicjatywy Pride przy użyciu przemocy, jako podstawą do odmowy przyznania pozwolenia na organizację wiecu publicznego. Trybunał stwierdził, że władze rosyjskie “faktycznie popierały jednostki i organizacje, które jawnie i celowo zamierzały zakłócać pokojowe demonstracje łamiąc prawo i porządek publiczny”.
W październiku 2010 sąd w Sankt Petersburgu uznał za sprzeczny z prawem zakaz organizowania demonstracji w mieście wydany wcześniej w tym samym roku.
Pomimo orzeczenia Trybunału z 2011 roku, władze w Moskwie ponownie nie zgodziły się na zaplanowaną Moskiewską demonstrację i nie podjęły żadnych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom.
Usprawiedliwieniem dla kolejnej odmowy była liczba apelacji składanych przez przeciwników akcji. Co najmniej 30 osób zostało na krótko zatrzymanych 28 maja, po tym jak próbowali podejść do ścian Kremla w Moskwie by rozwiesić tam banery i plakaty. Przynajmniej 1 z demonstrujących, młody dziennikarz, wymagał leczenia w szpitalu jako ofiara przemocy.
Międzynarodowe prawo praw człowieka nakłada na rządy państw czynny obowiązek zapewnienia jednostkom i grupom możliwości korzystania z praw do wyrażania poglądów i prawa do zgromadzeń bez obaw przed zakłóceniami demonstracji i atakami. Groźby ze strony anty-demonstrantów powinny być skutecznie zwalczane, a nie wykorzystywane jako pretekst do odmowy zezwoleń na publiczne wiece.
PA: 192/11 Index: EUR 46/026/2011 Data: 21 czerwca 2011