Pilna Akcja, Arabia Saudyjska: Wyrok śmierci za wróżby podtrzymany

-Ali Husejn Sibat, lat 46, ojciec pięciorga dzieci, był prezenterem programu telewizyjnego libańskiej telewizji satelitarnej Sheherazade, gdzie udzielał porad i przewidywań na przyszłość. Został aresztowany przez Mutawa-een (policję religijną) i oskarżony o wróżby w maju 2008, kiedy przebywał w Arabii Saudyjskiej na muzułmańskiej pielgrzymce (umra).
-Ali Hussain Sibat został skazany na śmierć przez sąd w Medynie 9 listopada 2009 po niejawnych rozprawach. Nie miał dostępu do żadnej pomocy prawnej. Amnesty International uważa, że pod zarzucanym mu wróżeniem kryje się po prostu korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi.
W styczniu Sąd Apelacyjny w Makkah przyjął odwołanie od wyroku, z uzasadnieniem, że wyrok był -przedwczesny-. Sąd Apelacyjny dodał, że wszystkie zarzuty postawione -Alemu Husejnowi Sibatowi powinny być sprawdzone, i jeśli -Ali Hussain Sibat rzeczywiście popełnił przestępstwo, powinien okazać skruchę. Ale 10 marca sąd w Medynie podtrzymał swój wyrok. Sędziowie w Medynie orzekli, że oskarżony zasługuje na karę śmierci, ponieważ publicznie przez kilka lat i przed milionami ludzi przepowiadał przyszłość, co czyni go niewiernym. Sąd dodał także, że nie możliwości sprawdzenia, czy skazany okaże skruchę, i czy jego skrucha będzie szczera, a także, że kara śmierci zniechęci inne osoby zajmujące się czarami, których zdaniem sądu coraz więcej przybywa do Arabii Saudyjskiej z zagranicy. Wyrok został przesłany do Sądu Apelacyjnego w Makkah w celu zatwierdzenia.
Inny mężczyzna skazany na karę śmierci za apostazję przez sąd w Hail w lipcu 2009 również może być zagrożony egzekucją.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI w języku arabskim, angielskim lub swoim własnym, w których własnymi słowami:

  • Wezwą Państwo króla, aby powstrzymał egzekucję -Ali Hussaina Sibata i mężczyzny skazanego na śmierć za apostazję w Hail w lipcu 2009, jeśli ich wyroki zostaną podtrzymane przez Sąd Najwyższy;
  • Wezwą Państwo władze, aby natychmiast i bezwarunkowo uwolniły -Ali Hussaina Sibata i drugiego mężczyznę, jeśli skazani zostali jedynie w wyniku korzystania z przysługującego im prawa swobody wypowiedzi;
  • n Poproszą Państwo władze, aby nie oskarżały ani nie skazywały nikogo za apostazję, ponieważ takie działania pozostają w sprzeczności z prawem do swobodnej wypowiedzi i wolności religijnej.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 28 KWIETNIA 2010.
Król i premier
His Majesty King -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Faks: (przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) +966 1 403 1185 (może to wymagać kilku prób; proszę się nie zniechęcać)
Forma grzecznościowa: Wasza Wysokość/His Majesty
Wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Ministry of the Interior
P.O. Box 2933, Airport Road
Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 403 1185 (może to wymagać kilku prób; proszę się nie zniechęcać)
Forma grzecznościowa: Wasza Wysokość/His Royal Highness
KOPIE APELI DO:
Prezes Komisji ds. Praw Człowieka
Bandar Mohammed -Abdullah al- Aiban
Human Rights Commission
P.O. Box 58889, King Fahad Road, Building No. 373, Riyadh 11515
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 461 2061
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Dear Mr al-Aiban/ Szanowny Panie
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul. Stępińska 55
00-739 Warszawa
fax. (22) 840 56 36
e-mail: [email protected]
DODATKOWE INFORMACJE
-Ali Hussain Sibat pracował jako prezenter w libańskiej telewizji satelitarnej Sheherazade, gdzie udzielał widzom porad i przewidywań dotyczących przyszłości. Jego libański prawnik uważa, że -Ali Hussain Sibat został aresztowany, ponieważ pracownicy Mutawa-een rozpoznali go z programu telewizyjnego. Po aresztowaniu, ‘Ali Hussain Sibat został poproszony o napisanie czym się zajmuje, w zamian obiecano mu, że po kilku tygodniach będzie mógł wrócić do domu. Ten dokument przedstawiono następnie w sądzie jako dowód przyznania sie do winy.
Przestępstwo polegające na wróżeniu nie jest jasno zdefiniowane, i zarzuty takie bywały już stawiane w celu ukarania osób korzystających ze swoich praw, m.in. wolności wyznania, sumienia czy swobody wypowiedzi. Kryminalizacja apostazji sprzeniewierza się prawie do wolności myśli, sumienia i wyznania określonego przez Artykuł 18 Powszechnej deklaracji praw człowieka.
Przynajmniej 158 osób zostało w Arabii Saudyjskiej straconych w roku 2207, przynajmniej 102 w roku 2008. Wiadomo o 69 osobach straconych w roku 2009, w tym o niemal 20 obywatelach zagranicznych. Od początku roku 2010 stracono przynajmniej osiem osób.
Arabia Saudyjska orzeka karę śmierci za szeroką gamę przestępstw, w tym za wiele przestępstw nie prowadzących do śmierci ofiary. Postępowania sądowe nie spełniają międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu. Oskarżeni rzadko mogą korzystać z pomocy prawnika, a wielu przypadkach nie są informowani na jakim etapie jest proces. Zdarza się, że zostają skazani jedynie na podstawie wymuszonych lub wyłudzonych kłamstwem zeznań.
Władze Arabii Saudyjskiej aresztowały za wróżenie dziesiątki osób w samym tylko roku 2009, i robią to nadal w roku 2010. Wielu z aresztowanych zostało zatrzymanych przez Mutawa-een (religijną policję), oficjalnie nazywaną Komisją do wspierania cnoty i zapobiegania występkowi. Ostatnią znaną egzekucją w następstwie wyroku za wróżenie była egzekucja na obywatelu egipskim, Mustafie Ibrahimie, wykonana 2 listopada 2007. Ibrahim został aresztowany w maju roku 2007 w mieście Arar, gdzie pracował jako aptekarz i oskarżony o apostazję w związku z niegodnym traktowaniem egzemplarza Koranu.
W raporcie na temat stosowania kary śmierci w Arabii Saudyjskiej wydanym przez w roku 2008, Amnesty International podkreśliła szerokie stosowanie kary śmierci a także nieproporcjonalną liczbę egzekucji na osobach z zagranicy, z krajów rozwijających się. Dalsze informacje znaleźć można w raporcie Saudi Arabia: Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia (Index: MDE 23/027/2008), 14 października 2008: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014 Jest to pierwsza aktualizacja PA 328/09. Dalsze informacje: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/036/2009/en
W roku 2009 Arabia Saudyjska wykonała co najmniej 69 wyroków śmierci. Egzekucje w tym kraju są publiczne, odbywają się poprzez ścięcie głowy.
Indeks: MDE 23/006/2010
Data: 17 March 2010
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue