PILNA AKCJA: Aresztowanemu azerskiemu aktywiście grożą tortury.

Murad Adiłow został zatrzymany 11 sierpnia, kiedy policja miała jakoby znaleźć w jego domu narkotyki. W związku z zarzutami sąd w stolicy kraju, Baku, umieścił go w areszcie tymczasowym na trzy miesiące, chociaż podczas posiedzenia nie był obecny obrońca. Murad Adiłow zdołał przekazać swojemu adwokatowi skargę, ponieważ w areszcie był bity i groziły mu tortury. Władze nie wydały jednak zgody na jego spotkanie z adwokatem.

Według opinii jego brata, Natika Adiłowa, Murad Adiłow nigdy nie używał narkotyków a aresztowanie miało związek z działalnością Natika jako dziennikarza opozycyjnego. Natik Adiłow  otrzymał 4 grudnia 2013 pismo z prokuratury, w którym oskarżano go  o “rozpowszechnianie w mediach tradycyjnych i społecznościowych opinii i obrazów, które nie odzwierciedlają dynamicznego rozwoju kraju, poprawy warunków życia, faktycznej natury reform gospodarczych… oraz informacji sprzecznych z moralnością i etyką“. W treści pisma władze grożą również, że jeśli jego działalność nie ustanie podjęte zostaną poważne kroki.

Natik Adilov jest znanym krytykiem władz, rzecznikiem opozycyjnej partii Front Ludowy, autorem tekstów dla popularnej gazety niezależnej Azadliq oraz gospodarzem programu telewizyjnego Azerbaijan Hour, nadawanego drogą satelitarną w celu obejścia cenzury. Jego brat, Murad Adiłow, jest również czynnym aktywistą i członkiem Fontu Ludowego.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku azerskim, rosyjskim, angielskim lub własnym:

n    Wzywających władze Azerbejdżanu do umożliwienia Muratowi Adiłowowi niezwłocznego kontaktu z wybranym przez niego adwokatem;

n    Wzywających do przeprowadzenia niezwłocznie śledztwa w sprawie pobicia oraz sfabrykowanych oskarżeń przeciwko Muratowi Adiłowowi;

n    Wzywających do niezwłocznego zbadania przed sądem legalności zatrzymania Murata Adiłowa, w procedurze spełniającej międzynarodowe standardy uczciwego procesu, z udziałem wybranego przez niego adwokata;

Apele prosimy wysyłać do 1 października 2014 na adres:


Prezydent

Ilham Aliyev

Office of the President of Azerbaijan

19 Istiqlaliyyat Street

Baku AZ1066, Azerbejdżan

Fax: +994 12 492 0625

Email: [email protected]

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie / Dear President Aliyev

Prokurator Generalny

Zakir Qaralov

7 Rafibeyli Street

Baku AZ1001, Azerbejdżan

Fax: +994 12 492 0335

Email: [email protected];

[email protected]

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Prosecutor General

Z kopią na adres:
Ambasada Republiki Azerbejdżanu w Polsce
ul. Zwycięzców 12, 03-941 Warszawa
faks: (22) 6161949
e-mail: [email protected]

Przykładowy apel dostępny jest u dołu strony.
Zachęcamy również do podpisania petycji do władz Azerbejdżanu w obronie wolności słowa: http://amnesty.org.pl/index.php?id=489

Informacje dodatkowe

Amnesty International od długiego czasu obserwuje z niepokojem liczne naruszenia przez władze Azerbejdżanu opartego na prawie międzynarodowym obowiązku ochrony wolności słowa, wolności stowarzyszeń i zgromadzeń. Głosy sprzeciwu w kraju uciszane są z pomocą fabrykowanych oskarżeń, napaści, nękania, szantażu i innych form nacisku ze strony władz i powiązanych z nimi grup. Służby mundurowe sięgają regularnie i bezkarnie po tortury i inne formy okrutnego traktowania uwięzionych aktywistów społeczeństwa obywatelskiego.

Władze Azerbejdżanu znane są również z często stosowanej techniki ataków na członków rodzin aktywistów politycznych i społecznych jako formy wywierania na nich dodatkowego nacisku.

Amnesty International udokumentowała dziesiątki spraw podobnych do przypadku Murada Adiłowa, a 26 osób uznała za więźniów sumienia, przetrzymywanych wyłącznie z powodu pokojowych prób korzystania z wolności słowa.
Więcej informacji na temat sytuacji w Azerbejdżanie dostępnych jest w publikacjach Amnesty International:

W raporcie  Behind bars: Silencing dissent in Azerbaijan (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/004/2014/en);

Oraz w Pilnych Akcjach:
Azerbaijan: Another prominent human rights defender thrown behind the bars
(http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/010/2014/en); UA 182/13 wraz z aktualizacjami (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/012/2014/en); UA 200/14 (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/011/2014/en); UA 186/14 wraz z aktualizacjami (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/013/2014/en).

Osoby pozbawione wolności oraz osoby, na których ciążą zarzuty kryminalne mają prawo do pomocy prawnej udzielanej przez wybranego przez nie adwokata w celu ochrony przysługujących im praw i obrony procesowej. Osoby uwięzione winny mieć dostęp do adwokata od chwili zatrzymania, w tym podczas przesłuchań. Osoby te winny również mieć do dyspozycji czas i odpowiednie środki pozwalające porozumieć się z adwokatem w sposób poufny.

Każda osoba zatrzymana lub aresztowana w związku z zarzutem karnym winna zostać niezwłocznie doprowadzona przed sędziego, co jest gwarantem ochrony jej praw. Do sądu należy decyzja o właściwości zastosowanego aresztu, uwolnieniu oskarżonego lub zastosowaniu aresztu tymczasowym w oczekiwaniu na proces. Na służbach państwowych spoczywa obowiązek dowiedzenia, że zastosowany areszt jest zgodny z prawem, a w przypadku jego przedłużenia, wykazanie że jest ono zasadne i proporcjonalne.