PILNA AKCJA: Ataki na migrantów w Meksyku.

7 lipca przed schroniskiem San Juan Diego doszło do gwałtownej konfrontacji pomiędzy migrantami a mieszkańcami miasteczka. Impuls do niej dała prowokacja osób niezwiązanych ze schroniskiem. Wezwany patrol policji nie zjawił się, co jest jawnym naruszeniem obowiązku ochrony schroniska przez państwo. Mieszkańcy zablokowali drogi i grozili osobie kierującej schroniskiem. W obliczu agresji mieszkańców oraz braku reakcji władz, prowadzący schronisko wolontariusze byli zmuszeni zamknąć je dwa dni później. Jednocześnie uruchomili dwie tymczasowe stołówki, stołówkę San Jose w Huehuetoca oraz stołówkę w Lecheria, gdzie rozprowadzali żywność i oferowali migrantom różne formy pomocy.
21 lipca, pomiędzy 2 a 3 nad ranem, grupa uzbrojonych mężczyzn ostrzelała stołówkę. W tym samym czasie inni napastnicy ścigali grupę migrantów oddając w ich kierunku szereg strzałów.
Aktywiści praw człowieka odpowiedzialni za funkcjonowanie schroniska San Juan Diego wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami władz stanu Meksyk, w tym również z gubernatorem. Władze prowincji nie wywiązały się z obietnicy przeniesienia schroniska w miejsce, gdzie mogłoby funkcjonować bezpiecznie. W Huehuetoca miejscowy burmistrz odpowiedzialnością za ataki obciąża wolontariuszy, którzy mieliby w ten sposób starać się zwrócić uwagę na swoją sytuację.
Prosimy o pisanie apeli w języku hiszpańskim lub własnym:
– Wzywających władze do zapewnienia skutecznej ochrony pracowników, wolontariuszy i migrantów z ośrodka San Jose w stołówce w Huehuetoca oraz w tymczasowej stołówce w Lechería, zgodnie z ich życzeniem;
– Wzywając do przeprowadzenia pełnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie wydarzeń, które doprowadziły do zamknięcia schroniska San Juan Diego i ataków na stołówkę oraz postawienia osób odpowiedzialnych przed sądem;
– Wzywających władze stanowe do przeciwdziałania dyskryminacji migrantów, objęcia pomocą schroniska dla migrantów oraz tymczasowych stołówek, w tym również przeniesienia schroniska San Juan Diego w miejsce bezpieczne.
Apele prosimy wysyłać do 7 września 2012 na adres:
Minister Spraw Wewnętrznych
Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: (+52) 55 5093 3414 (numer trzeba wybierać wielokrotnie)
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Estimado
Se-or Secretario
Gubernator Stanu Meksyk
Eruviel Avila Villegas
Lerdo Poniente Numero 300,
Primer Piso, Puerta 216,
Palacio Del Poder Ejecutivo,
Colonia Centro, CP 50000
Toluca, Estado de México, México
Fax: (+52) 722 276 0046
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Gubernatorze/ Estimado Gobernador
Z kopią do:
Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (NGO)
Email: [email protected]
Ambasada Meksykańskich
Stanów Zjednoczonych w Polsce
Al. Jerozolimskie 123 a (20 piętro), 02-017 Warszawa
tel. (22) 311 29 00; fax (22) 311 29 01
e-mail: [email protected]
Internet: www.sre.gob.mx/polonia
INFORMACJE DODATKOWE
Pracownicy, wolontariusze i migranci w schronisku San Juan Diego w Lecheria, stan Meksyk, byli celem gróźb i ataków od długiego czasu. Gwałtowne protesty przeciwko istnieniu schroniska dla migrantów, w które zaangażowała się część okolicznych mieszkańców, w ostatnim okresie przybrały na sile. Krajowa Komisja Praw Człowieka objęła schronisko dodatkową ochroną, która jest jednak niewystarczająca do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, wolontariuszom oraz przebywającym w schronisku migrantom.
Już 30 stycznia 2011 Guadalupe Calzada, ówczesna kierownik schroniska, była informowana o planach spalenia budynku i zamordowania jej -jak psa-. Groźby pochodziły prawdopodobnie od działających w okolicy gangów handlarzy ludźmi, które w działającym schronisku widzą zagrożenie dla swoich interesów. O groźbach poinformowano władze zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej ochrony.
13 sierpnia 2011 grupa ponad 30 mieszkańców Lecheríi zebrała się przed schroniskiem wzywając do jego zamknięcia. Protestujący grozili również, że w przeciwnym razie sami wtargną do schroniska, migrantów usuną siłą a budynek spalą.
11 grudnia 2011 około 80 mieszkańców Lecheríi domagało się zamknięcia schroniska. Protestowali, ponieważ ich zdaniem obecność migrantów była źródłem wielu problemów związanych między innymi z przemytem narkotyków i handlem ludźmi. Grupa mieszkańców usunęła cztery szałasy zbudowane przez migrantów przy torowisku, zaledwie kilka metrów od schroniska, a znalezione w nich rzeczy migrantów zostały spalone. Według pracowników ośrodka protestujący przeklinali ich, grozili i usiłowali bić.
11 lipca, w reakcji na gwałtownie pogarszającą się sytuację humanitarną wśród migrantów w Lechería, wolontariusze uruchomili tymczasową stołówkę działającą w namiocie, pod mostem. Jednak już 21 lipca, podczas kolejnej demonstracji mieszkańcy domagali się również usunięcia namiotu.
Każdego roku, w drodze z Ameryki Południowej do USA, podróżują przez Meksyk setki tysięcy migrantów bez uregulowanego statusu prawnego. Wielu z nich jest zatrzymywanych i zawracanych przez meksykańskie służby imigracyjne. Amnesty International przeprowadziła w Meksyku wizję lokalną, badając liczne sygnały o naruszeniach praw człowieka wobec migrantów. Podczas wizyty przedstawiciele AI stwierdzili, że wielu migrantów jest porywanych przez gangi, często przy współudziale lokalnych władz. Całkowita bezkarność gangów i urzędników w stosunku do pozbawionych ochrony migrantów sprawia, że proceder trwa mimo powtarzanych deklaracji rządu o ochronie praw migrantów.
Amnesty International uruchomiła kampanię mającą na celu nagłośnienie sytuacji migrantów w drodze przez Meksyk oraz zapewnienia im podstawowej pomocy. Aby wziąć w niej udział wejdź na stronę; http://sendsocks.org/
Wcześniejsze Pilne Akcje w tej sprawie: http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/7546/85/neste/6.html