PILNA AKCJA: Ataki na szpitale, lekarzy i pacjentów w Gazie.

Amnesty International zgromadziła świadectwa i raporty lekarzy, personelu szpitali i karetek oraz kierownictwa pogotowia ratunkowego w Gazie, które potwierdzają, że zespoły medyczne usiłujące ewakuować osoby ranione w izraelskich atakach były wielokrotnie ostrzeliwane, a po 17 lipca ataki nasiliły się. W wielu punktach w dzielnicach Rafah i Khan Yunis zespoły medyczne nie mają możliwości dotrzeć do dziesiątków, być może nawet setek rannych. Nie mają też dostępu do ciał zabitych. W ostatnim czasie doszło również do ataków na szpitale i punkty medyczne, w tym szpital Al-Najjar w miejscowości Rafah. Szpital Al-Shifa w Gazie otrzymał telefonicznie polecenie ewakuacji pacjentów.  

Szpitale w Strefie Gazy doświadczają uciążliwych braków paliwa i zasilania (szczególnie po ataku sił izraelskich na jedyną elektrownię w Gazie 29 lipca) oraz niedostatku wody. Braki leków i sprzętu medycznego są wynikiem siedmioletniej blokady strefy przez Izrael i były bardzo poważne również przed rozpoczęciem bieżącej operacji wojskowej. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia apelowało o pilne przewiezienie znacznej liczby pacjentów do szpitali poza Gazą, gdzie mogliby uzyskać niezbędną do przeżycia pomoc medyczną, której szpitale w Strefie Gazy nie są zdolne zapewnić.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku hebrajskim lub własnym:

n  Wzywających władze Izraela do zapewnienia, że obiekty medyczne, karetki, pracownicy medyczni i ratownicy będą chronieni w toku trwających walk, żołnierze izraelscy otrzymają wyraźne rozkazy traktowania personelu i obiektów medycznych jak cywilnych oraz przeprowadzone zostaną dochodzenia w sprawie wszelkich przypadków izraelskiego ostrzału personelu medycznego i obiektów medycznych;

n  Wzywających władze izraelskie do zapewnienia karetkom, ratownikom i personelowi medycznemu bezpiecznego dostępu do całego terytorium Strefy w celu przewiezienia do szpitali zarówno rannych jak i ciał zabitych, jak również do zapewnienia bezpiecznego ruchu karetek pomiędzy szpitalami na terenie Strefy Gazy;

n  Wzywających władze izraelskie do ułatwienia pilnego przewozu pacjentów w najcięższym stanie do szpitali poza Strefą Gazy, gdzie uzyskają konieczną do przeżycia specjalistyczną pomoc medyczną.  

APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO 15 WRZEŚNIA 2014 NA ADRES:


Minister Obrony
   

Moshe Ya’alon

Ministry of Defence

37 Kaplan Street, Hakirya

Tel Aviv 61909, Izrael

Fax: +972 3 691 6940

+972 3 696 2757

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister


Premier Rządu

Benjamin Netanyahu

Office of the Prime Minister

3 Kaplan St.

PO Box 187

Kiryat Ben-Gurion

Jerusalem 91950, Izrael

Email: [email protected]

[email protected]

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Premierze / Dear Prime Minister

Dyrektor Generalny, Ministerstwo Zdrowia

Prof. Arnon Afek

Ministry of Health

2 Ben Tabai Street

Jerusalem 93591, Izrael
Email: [email protected]

Fax: +972 2 565 5966

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director-General


Z kopią na adres:

Ambasada Izraela w Polsce
Krzywickiego 24, 02-078 Warszawa
Faks: +48 22 8251607
E-mail: [email protected]


Informacje dodatkowe

Od czasu rozpoczęcia przez Izrael 8 lipca operacji “Protective Edge”, Strefa Gazy pozostaje pod silnym ostrzałem z powietrza, lądu i morza. Według wstępnych szacunków ONZ do dnia 4 sierpnia w Strefie Gazy życie straciło ponad 1800 Palestyńczyków, w większości cywilów, w tym ponad 440 dzieci oraz 230 kobiet. Ponad 9400 osób odniosło rany, wiele z nich ciężkie. 2 sierpnia Biuro ds. Koordynacji Działań Humanitarnych ONZ informowało, że co najmniej 5 szpitali oraz 34 punkty medyczne musiały zostać zamknięte z powodu znacznych zniszczeń lub trwających w pobliżu bombardowań i ataków. Co najmniej 15 pracowników medycznych straciło życie podczas pracy, dziesiątki innych odniosło rany. W wyniku trwających walk 485 000 osób w Strefie Gazy porzuciło domy, a wiele z nich poszukiwało schronienia w szpitalach i przychodniach pomimo faktu, że również tam byli ofiarami ataków a służby medyczne były przeciążone.

Wszyscy z 1.8 miliona mieszkańców Strefy Gazy utrzymują się przy życiu korzystając z minimalnych racji skażonej wody, która w wielu miejscach jest niedostępna od wielu dni a nawet tygodni. Dnia 29 lipca siły izraelskie zaatakowały jedyną w Gazie elektrownię, doprowadzając do jej wyłączenia. Gaza została tym samym pozbawiona głównego źródła zasilania, a sam atak najprawdopodobniej stanowi zbrodnię wojenną i zbiorową karę wymierzoną całej populacji Strefy Gazy. Prace służb wodociągowych i kanalizacyjnych zostały wskutek trwających ataków radykalnie ograniczone przez brak paliwa i zasilania w energię elektryczną. Odnotowane zostały pierwsze ogniska chorób zakaźnych a Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że cała Strefa Gazy stoi na krawędzi katastrofy w zakresie zdrowia publicznego. 

Amnesty International zna treść doniesień, według których zbrojne grupy palestyńskie wystrzeliwały rakietowe pociski niekierowane z miejsc położonych w pobliżu szpitali i ośrodków zdrowia oraz wykorzystywały te obiekty na inne sposoby w celach wojskowych. Amnesty International nie była w stanie zweryfikować tych doniesień. Chociaż wykorzystywanie obiektów medycznych w celach wojskowych stanowi rażące pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, to jednak szpitale, karetki i inne obiekty medyczne podlegają ochronie a ich status cywilny nie może być kwestionowany. Ataki przeprowadzane przez Izrael w pobliżu takich obiektów, podobnie jak wszelkie inne ataki, muszą być prowadzone w zgodzie z międzynarodowym prawem humanitarnym, które nakłada obowiązek skutecznego ostrzeżenia oraz wymaga zachowania zasady proporcjonalności. Szpitale i inne obiekty medyczne nie mogą być w żadnym wypadku zmuszane do ewakuacji pacjentów pod ostrzałem; Amnesty International otrzymała szereg doniesień o tego rodzaju wypadkach w trakcie obecnej operacji wojskowej.

Od chwili rozpoczęcia obecnych starć 8 lipca palestyńskie ugrupowania zbrojne odpaliły w kierunku Izraela ponad 3,000 niekierowanych pocisków rakietowych. Na terytorium Izraela trzech cywilów poniosło śmierć,  wielu innych zostało rannych, zniszczeniu uległo również wiele obiektów cywilnych. Amnesty International wielokrotnie potępiała wystrzeliwanie niekierowanych pocisków rakietowych jako zbrodnię wojenną, co jednak nie zwalnia Izraela z odpowiedzialności za przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym za ochronę szpitali i obiektów medycznych, lekarzy i personelu medycznego, karetek oraz pacjentów.