Pilna Akcja Autonomia Palestyńska: Obrońca praw człowieka więziony i pozbawiony opieki lekarskiej

Niepokoimy się o zdrowie Saeda Yassina przetrzymywanego przez służby wywiadowcze Autonomii Palestyńskiej w więzieniu Jneid w Nablusie na Zachodnim Brzegu Jordanu od 19 listopada 2009 r. (z krótką przerwą na muzułmańskie święto Eid al-Adha pod koniec listopada). Nie miał on dostępu do prawnika, nie są znane zarzuty, jakie na nim ciążą, a zasadność jego uwięzienia nie została zweryfikowana ani przez prokuraturę, ani przez sąd, choć wymaga tego palestyńskie prawo.
Saed Yassin jest dyrektorem zlokalizowanego w Nablusie oddziału organizacji Ansar al-Sajeen niosącej pomoc rodzinom więźniów.
22 października został zwolniony z aresztu w Izraelu, w którym przebywał w ramach tzw. -administracyjnego zatrzymania- od 15 października 2006 r. W trakcie pobytu w izraelskim areszcie rozwinęły się u niego bolesne dolegliwości gastryczne, które obecnie uległy zaostrzeniu. 14 grudnia podano mu zwykłe środki przeciwbólowe, ale nie zezwolono na konsultację u specjalisty.
Prosimy o niezwłoczne (do 27 stycznia) wysyłanie apeli po angielsku, arabsku lub we własnym języku, w których:
– zaapelują Państwo o niezwłoczne uwolnienie Saeda Yassina o ile nie zostaną mu postawione zarzuty o charakterze bezsprzecznie kryminalnym i nie zapewni mu się sprawiedliwego procesu w zgodzie ze standardami międzynarodowymi;
– zaapelują Państwo o niezwłoczne zapewnienie mu specjalistycznej opieki lekarskiej w związku z jego bolesnymi dolegliwościami gastrycznymi;
– wyrażą Państwo zaniepokojenie, że uwięziono go z pominięciem wymaganych prawem procedur, w szczególności bez wydania nakazu aresztowania i bez zapewnienia mu dostępu do prawnika oraz możliwości zakwestionowania zasadności aresztowania przed sądem.
ADRESACI APELI:
 
Prezydent
Mahmoud Abbas
President
Office of the President
Ramallah
Palestinian Authority, via Israel
Faks: +970-2-2963179
Email: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie
Premier
Dr Salam Fayyad
Prime Minister
The Prime Minister-s Office
Al-Masyoun
P.O. Box 2466
Ramallah
Palestinian Authority, via Israel
Faks: +972-2-2950979 Nagłówek: Szanowny Panie Premierze
Minister Spraw Wewnętrznych
Sa-id Abu Ali
Minister of the Interior
Ministry of Interior
Al-Balou
P.O. Box 641
Ramallah
Palestinian Authority, via Israel
Faks: +972-2-2406482
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
Minister Sprawiedliwości
Dr Ali Kashaan
Minister of Justice
Ministry of Justice
Al-Masyoun
Ramallah
Palestinian Authority, via Israel
Faks: +972-2-2409870; +972-2-2401850
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
 
KOPIE DO:
Ambasada Palestyny

ul. Starościńska 1 m. 7, 02-516 Warszawa
Faks: 022 856 73 76
Email: [email protected]
INFORMACJE DODATKOWE
Saed Yassin cierpi na bóle brzucha, ale nie zdążył ich zdiagnozować przed zatrzymaniem przez służby Autonomii Palestyńskiej. Jego rodzina ma zastrzeżenia do warunków panujących w więzieniu Jneid. Twierdzą, że warunki sanitarne są fatalne, a wyżywienie i ogrzewanie niedostateczne.
Saeda Yassina aresztowało najpierw izraelskie wojsko. Stało się to 6 marca 2006 r. Po przesłuchaniach skazano go na 8 miesięcy więzienia za -kierowanie funduszy w sposób nielegalny-. Uważa się, że zarzut ten miał związek z jego pracą w Ansar al-Sajeen. Odbył cały wyrok, ale przed wyznaczonym na 15 października 2006 r. zwolnieniem wojsko wydało wobec niego półroczny nakaz zatrzymania administracyjnego. Odnawiano go 8 razy. Armia zwolniła go dopiero 22 października 2009 r. Więziono go w więzieniu Ketziot, znanym z ciężkich warunków. Więźniowie są tam trzymani w namiotach lub przyczepach kempingowych ulokowanych na pustyni.
Zatrzymanie administracyjne to procedura stosowana przez izraelskie wojsko wobec Palestyńczyków, których uwięzienie leży rzekomo w interesie bezpieczeństwa publicznego. Nie wymaga postawienia konkretnych zarzutów, a uwięzienie może być przedłużane w nieskończoność. Do zatrzymania wystarczy rozkaz wojskowy. Amnesty International uważa, że taka forma zatrzymania łamie podstawowe prawa człowieka, w szczególności prawo do sprawiedliwego procesu sądowego.
Władze Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu regularnie aresztują osoby nazywane przez nie -podejrzanymi z dziedziny bezpieczeństwa- bez poszanowania prawnych procedur. Praktyki takie stosuje się wobec zwolenników opozycyjnych frakcji politycznych i dziennikarzy im sprzyjających. Zdarzały się przypadki tortur i maltretowania, w wyniku czego co najmniej jedna osoba w minionym roku zmarła. Rządzący faktycznie w Strefie Gazy Hamas dopuszcza się podobnych praktyk. Amnesty International wielokrotnie wzywało władze Autonomii Palestyńskiej i Hamas do respektowania prawnych procedur we wszystkich przypadkach. Odnotowaliśmy z zaniepokojeniem, że aresztowania osób zwolnionych z aresztów w Izraelu przez służby palestyńskie stały się regułą.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
Pilna akcja nr 338/09 Indeks: MDE 21/005/2009