PILNA AKCJA: Białoruś – Działacz opozycji torturowany

sannikauAndrej Sannikau został ranny, kiedy policja tłumiła protesty przeciwko rzekomemu sfałszowaniu wyborów 19 grudnia. Według naocznych świadków, funkcjonariusze przycisnęli go do ziemi tarczą, a następnie skakali po niej, miażdżąc jego nogi. Przyjaciele próbowali zawieźć go do szpitala, ale samochód, w którym go przewozili, został zatrzymany. Andrej Sannikau został z niego wywleczony i aresztowany. Świadkowie twierdzą, że nie miał wtedy widocznych urazów głowy. Jego żonie Irinie Halip, która była z nim wtedy, wymierzono cios w twarz i również aresztowano.
Jego prawnikowi pozwolono się z nim zobaczyć wieczorem 20 grudnia. Według niego, Sannikau miał świeże rozcięcia skóry i sińce na ramionach, twarzy i głowie, nie mógł stać o własnych siłach i ledwo się ruszał. Te nowe zranienia wskazują, że był bity w miejscu zatrzymania.
Amnesty International jest głęboko zaniepokojona, że Andrej Sannikau może doświadczyć nieodwracalnych urazów mózgu oraz innych, jeżeli nie zostanie natychmiast przekazany do odpowiedniego szpitala. Amnesty International uważa, że dopóki Andrej Sannikau pozostaje w policyjnym ośrodku zatrzymań, grożą mu dalsze tortury.


Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apelu po rosyjsku lub po polsku.

  • Wezwij do natychmiastowego przeniesienia Andreja Sannikaua do szpitala, gdzie będzie on mógł otrzymać wszelką potrzebną pomoc.
  • Wezwij białoruskie władze do niezwłocznych działań w celu zapewnienia Andrejowi Sannikauowi ochrony przed torturami i innymi formami maltretowania z rąk policjantów.
  • Zwróć uwagę, że Amnesty International uważa, że jest więziony wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów.
  • Wezwij do jego niezwłocznego i bezwarunkowego zwolnienia.

Pisz na adres:
Prezydent
Aleksander Łukaszenka
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul.Karla Marksa, 38
220016 Mińsk, BIAŁORUŚ
Fax: +375 17 226 06 10/ +375 17 222 38 72
Email: [email protected]
Prosimy o przekazywanie kopii listów do ambasady Białorusi w Warszawie:
Ambasada Republiki Białorusi
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
tel. (22) 742 09 90, 842 52 02
tel./fax (22) 742 09 80
e-mail: [email protected]
www.belembassy.org/poland
Dodatkowe informacje