PILNA AKCJA: bloger z Arabii Saudyjskiej zagrożony karą chłosty

Aktualizacja: 6 czerwca saudyjskie media poinformowały, że Sąd Najwyższy podtrzymał pełen wyrok dla Raifa Badawiego, m. in. 10 lat więzienia i 1000 batów. Więźniowi sumienia grozi wykonanie kary publicznej chłosty. Amnesty International potwierdziła tę informację w odrębnym źródle.
Raif Badawi został poddany chłoście 9 stycznia. Od tego czasu wykonanie kary jest odraczane.
Kolejna seria chłosty, która miała być wykonana 30 stycznia została przełożona z niepotwierdzonych dotąd przyczyn. 3 lutego sprawa Raifa Badawiego została decyzją Sądu Najwyższego ponownie skierowana do Sądu apelacyjnego w Dżuddzie.
Karę 50 batów wykonano po piątkowych modlitwach 9 stycznia przed meczetem al-Jafali w Dżuddzie. Kara ta została przeprowadzona publicznie. Całkowity wyrok 1000 batów miał być przeprowadzany w odstępach 50 batów każdego tygodnia.
W piątek 23 stycznia Raif Badawi został zaprowadzony do lekarza więziennego, którego wcześniej nie widział. Lekarz ten uznał, że Raif może zostać poddany chłoście. Gdy jednak przekazano mu, że 2 dni wcześniej komisja lekarska zaleciła wstrzymanie chłosty na Raifie, lekarz, zamiast podpisać dokumenty zezwalające na wykonanie kary, wysłał Raifa na dalsze badania z powrotem do komisji.
W środę 21 stycznia Raif Badawi został zabrany do Szpitala im. Króla Fahda w Dżuddzie i został dokładnie zbadany przez komisję 8 lekarzy. Po wielu godzinach badań komisja orzekła, że Raif ma podwyższone ciśnienie krwi i zaleciła władzom powstrzymanie wykonania kary chłosty.
Niestety realne ryzyko wykonania kary będzie istniało, tak długo jak w mocy pozostaje wyrok. Ryzyko to zwiększa fakt, że rekomendacje komisji lekarskiej nie są prawnie wiążące dla władz.
Aktywiści na całym świecie organizowali masowe protesty, potępiające karę chłosty na Raifie Badawim i wzywające do jego uwolnienia. Wiele z nich zorganizowano przed ambasadami Arabii Saudyjskiej. Rządy wielu krajów wysłały też oficjalne noty protestacyjne. Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka nazwał karę chłosty “co najmniej okrutną i nieludzką formą kary… zakazaną międzynarodowymi standardami praw człowieka, w szczególności przez Konwencję Przeciwko Torturom, którą Arabia Saudyjska ratyfikowała”.
Władze Arabii Saudyjskiej wciąż muszą oficjalnie wypowiedzieć się na temat kary chłosty Raifa Badawiego. Ambasador Arabii Saudyjskiej w Niemczech w środę opublikował tweeta, w którym napisał: “z tego co rozumiem, kara chłosty na Raifie Badawim została zawieszona bezterminowo” i “zakładam, że Badawi nie zostanie w więzieniu przez 10 lat”.
Prosimy o pisanie apeli po polsku, angielsku lub arabsku:

  • wzywających władze do zaniechania wykonania kary chłosty, która narusza zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowana wynikający z prawa międzynarodowego.
  • wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Raifa Badawiego, który więziony jest tylko dlatego, że odważył się skorzystać z wolności słowa.
  • wzywających do zapewnienia, że zarzuty wobec niego zostaną wycofane.

Prosimy o wysyłanie apeli do 19 lutego 2015 roku do:
King and Prime Minister
Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King Royal Court,
Riyadh Kingdom of Saudi Arabia
Fax: (via Ministry of the Interior) +966 11 403 3125 (please keep trying) Twitter: @KingSalman
Salutation: Your Majesty
Minister of Justice
His Excellency Dr Walid bin Mohammed bin Saleh Al-Samaani
Ministry of Justice
University Street
PO Box 7775
Riyadh 11472
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: + 966 11 401 1741
Twitter: @MojKSA
Salutation: Your Excellency
Kopie do:
Minister of the Interior
His Royal Highness Prince Mohammed bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Ministry of the Interior,
P.O. Box 2933,
Airport Road,
Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 11 403 1185 (please keep Trying)
Prosimy o wysyłanie kopii apeli na adres:
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej,
Wiertnicza 30,
02-958 Warszawa,
tel. 0048221605000,
fax. 0048222233322,
e-mail: [email protected]
Wzór apelu:
[po angielsku]
Your Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud,
I am writing to ask that you act urgently to put a stop to the flogging of Saudi blogger and Prisoner of Conscience Raif Badawi. I am appalled by the news that he will be publicly flogged in front of al-Jafali mosque in Jeddah after Friday. I call on you to quash Raif Badawi’s flogging sentence without further delay, as it is a violation of the prohibition on torture or other cruel, inhuman or degrading treatment under international law.
I believe that Raif Badawi is a Prisoner of Conscience, held solely for peacefully exercising his right to freedom of expression. I urge you to drop all charges against Badawi and ensure  that he is unconditionally released without further delay.
I am deeply concerned about the number of activists in Saudi Arabia persecuted for openly expressing their views online.  I call on you to stop arresting, charging, prosecuting and sentencing activists for simply exercising their rights to freedom of expression, association and assembly.
Thank you for your attention to this important matter.
[po polsku]
Wasza Wysokość Król Salman bin Abdul Aziz Al Saud,
jestem głęboko zaniepokojona/y losem Raifa Badawiego, założyciela forum “Saudi Arabian Liberals”, który został aresztowany 17 czerwca 2012 roku. Nałożony na niego wyrok jest absurdalny: 10 lat więzienia, 1000 batów, 10 lat zakazu podróżowania i zakaz pojawiania się w środkach masowego przekazu.  Wstrząsnęła mną również informacja, iż od 9 stycznia będzie na nim wykonywana publicznie kara chłosty. Takie postępowanie jest naruszeniem zakazu tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowana wynikający z prawa międzynarodowego.
Wzywam Waszą Wysokość do natychmiastowego uwolnienia Raifa Badawiego, który więziony jest tylko dlatego, że odważył sie skorzystać z prawa do wolności słowa. Uważam, że władze Arabii Saudyjskiej powinny wycofać wysunięte wobec niego zarzuty i powstrzymać się od wykonania kar cielesnych.
Z poważaniem,
Tło sprawy
Raif Badawi został skazany 7 maja 2014 roku przez Sąd Kryminalny w Dżuddzie na karę 10 lat pozbawienia wolności i 1000 batów, 10 lat zakazu podróżowania i zakaz pojawiania się w środkach masowego przekazu oraz karę grzywny w wysokości miliona rialów saudyjskich (około 266 600 dolarów). Jak poinformowano, jest to kara za założenie internetowego forum “Saudyjscy Liberałowie” (które zostało zamknięte wyrokiem sądu) oraz rzekome “szkalowanie islamu”. Wyrok został podtrzymany przez Sąd Apelacyjny 1 września 2014 roku.
Według ostatecznej decyzji sądu, Raif Badawi, będzie otrzymywał nie więcej niż 50 batów podczas każdej sesji, które odbywać będą się w minimum tygodniowych odstępach czasu.
Początkowo oskarżyciele wnioskowali, by sądzić Raifa pod zarzutem apostazji, czyli świadomego porzucenia własnej religii. Odejście od wiary jest w Arabii Saudyjskiej traktowane jako poważne przestępstwo, za które grozi kara śmierci. Raif pozostaje w więzieniu w Briman (Dżudda) od 17 czerwca 2012 roku. Jego prawnik, Waleed Abu al-Khair, również przebywa w więzieniu z wyrokiem 15 lat za pokojowy aktywizm.