PILNA AKCJA: Brutalne ataki podczas Kyiv Pride.

Aktualizacja Pilnej Akcji, 09.06.2015.
W ostatnią sobotę Paradę Kyiv Pride przerwały gwałtowne akty przemocy. W wyniku ataków rannych zostało dziesięciu uczestników parady oraz co najmniej pięciu policjantów. Taki obrót wydarzeń wynikł przede wszystkim z braku koordynacji z organizatorami oraz braku należytego przygotowania ze strony policji, która wielokrotnie podejmowała próby zniechęcenia organizatorów marszu zamiast zaplanować jego przebieg w sposób gwarantujący maksimum bezpieczeństwa uczestników.  Amnesty International opublikowało w niedzielę informację prasową na temat marszu, w przygotowaniu jest też szczegółowy raport.
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/06/homophobic-violence-mars-gay-pride-rally-in-kyiv/
Przedstawiciele ukraińskiej sekcji AI, którzy brali udział w marszu, nagrali materiał wideo, który również zostanie wkrótce upubliczniony.
W reakcji na Pilną Akcję aktywiści Amnesty International przesłali do ukraińskich władz około 20 000 apeli. Organizatorów marszu wsparli również swoją obecnością dyplomaci francuscy, amerykańscy, duńscy i szwedzcy, występując jako osoby prywatne.
Władze miejskie, które w ubiegłych latach usiłowały powstrzymać organizację marszu, w tym roku przyjęły zgłoszenie a policja podjęła pewne działania w celu ochrony marszu. Prezydent Petro Poroszenko w wystąpieniach publicznych kilkukrotnie podkreślił konstytucyjne prawo obywateli do zorganizowania marszu. Środowiska LGBTI na Ukrainie nie są jeszcze w stanie  w pełni korzystać z przysługującego im prawa do wolności zgromadzeń, jednak mają za sobą istotny krok naprzód.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w Pilnej Akcji.
[Pilna Akcja z 03.06.2016]
Organizatorzy marszu Kyiv Pride ogłosili zamiar zorganizowania marszu w Kijowie 6 czerwca. Dokładna data i miejsce marszu nadal jednak nie zostały potwierdzone przez władze miasta. Organizatorzy marszu, jak również Amnesty International Ukraine, odbyli szereg spotkań z władzami w celu ustalenia szczegółów wydarzenia. Władze miasta zobowiązały się do zorganizowania między 18 a 22 maja spotkania organizatorów z policją w celu ustalenia środków bezpieczeństwa. Spotkanie takie nie odbyło się jednak, a policja twierdzi że jest “zbyt wcześnie” na planowanie tego rodzaju wydarzenia.
W roku 2012 zaplanowana parada Kyiv Pride musiała zostać odwołana z uwagi na zagrożenie atakami ze strony skrajnych grup prawicowych oraz niezapewnienie przez policję należytej ochrony. Marsz Kyiv Pride był również odwołany w roku 2014, kiedy to władze miasta na spotkaniach z organizatorami i Amnesty International, jak również wysokim ranga przedstawicielem MSW, zobowiązały się do wsparcia organizacji marszu, jednak w ostatniej chwili zmieniły decyzję i wycofały obiecaną ochronę.
Powolna reakcja i brak zaangażowania ze strony policji mają negatywny wpływ na postawę organizatorów i mogą prowadzić do ponownego odwołania marszu w obliczu zagrożenia atakami kontr-demonstrantów.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku ukraińskim, angielskim, rosyjskim lub własnym:

  • Wzywających władze ukraińskie do zapewnienia aktywistom LGBTI oraz uczestnikom parady Kyiv Pride warunków do korzystania z prawa do wolności pokojowych zgromadzeń;
  • Wzywających władze do bezzwłocznego zapewnienia wszelkich środków koniecznych do zabezpieczenia parady Kyiv Pride i zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestników w dniu 6 czerwca 2015;
  • Wzywających władze ukraińskie do poszanowania i ochrony praw wszystkich obywateli Ukrainy, w tym osób LGBTI, bez dyskryminacji, w tym również poszanowania wolności słowa i wolności pokojowych zgromadzeń.

PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZATORÓW Z WŁADZAMI ODBĘDZIE SIĘ JESZCZE DZIŚ, 03.06.2015.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO DNIA 9 LIPCA 2015 NA ADRES:
Mer Kijowa
Vitaliy KLITSCHKO
The City Mayor of Kyiv
26 Khreshatyk street
01044 Kijów Ukraina
Fax: +380 44 202-76-41
Email: udzkmd[email protected] grzecznościowy: Szanowny Panie Merze / Dear Mayor
Minister of Internal Affairs
Arsen AVAKOV
Vul. Akademika Bogomoltsa 10
01024 Kyiv Ukraine
Fax: +380 44 256-1633
Email: [email protected]: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1Twitter: https://twitter.com/mvs_ua
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Z kopią na adres :
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Al.J.Ch.Szucha 7
00-580 Warszawa
Faks : 22 629 81 03
E-mail : [email protected]
Informacje dodatkowe
Władze Ukrainy również w przeszłości nie zapewniały ochrony prawa do wolności pokojowych zgromadzeń osób LGBTI. W roku 2012 marsz planowany na 20 maja został odwołany przez organizatorów którzy otrzymali liczne groźby przemocy wysyłane przez osoby indywidualne jak i grupy, podczas gdy policja kijowska nie gwarantowała bezpieczeństwa uczestników, stwierdzając że “ludziom stanie się krzywda”. Parada Kyiv Pride planowana na 5 lipca 2014 również została odwołana ponieważ policja w ostatniej chwili powiadomiła organizatorów, że wobec planowanych kontr-manifestacji nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa uczestników parady. Nowo wybrany Mer Kijowa, Witalij Kliczko, stwierdził 27 czerwca 2014 że obecnie na Ukrainie nie jest właściwy moment “na tego rodzaju rozrywki”.
W roku 2013 odbyła się pierwsza w historii udana parada Kyiv Pride. Chociaż fakt, że parada mogła się odbyć jest niewątpliwie pozytywny, rozczarowywała wówczas postawa Rady Miasta Kijowa, która zakazała przejścia przez centrum Kijowa, zmuszając organizatorów do przyjęcia zmienionej trasy przemarszu w ostatniej chwili, co również stanowi naruszenie prawa do wolności zgromadzeń.
Osoby LGBTI na Ukrainie nadal spotykają się z dyskryminacją, a wiele z nich pada ofiarami ataków i przemocy. Amnesty International udokumentowała szereg przypadków gwałtownych napaści na osoby LGBTI, w tym dokonanych przez urzędników publicznych. Niektóre z tych napaści miały skutek śmiertelny, mimo to jednak nie przeprowadzono skutecznych dochodzeń. Władze w sposób konsekwentny nie dopełniają obowiązku prowadzenia niezwłocznego, skutecznego, bezstronnego śledztwa wszędzie tam, gdzie ofiarami przemocy są osoby LGBTI.