Pilna Akcja Chiny: Kara śmierci za przestępstwo gospodarcze

Decyzję Ludowego Sądu Okręgowego Prowincji Anhui o odrzuceniu apelacji analizuje teraz Najwyższy Sąd Ludowy w Pekinie. Jeśli podtrzyma on wyrok, Tang Yanan może zostać stracony w ciągu najbliższych dni.
Po procesie przeprowadzonym w mieście Bozhou, który prawdopodobnie był niesprawiedliwy, Sąd Ludowy Średniego Szczebla w prowincji Anhui skazał Tanga Yanana w dniu 11 grudnia 2008 na śmierć za -nieuczciwe zbieranie środków publicznych.- Według chińskiej prasy, Tang Yanan wraz z około 20 innymi oskarżonymi w latach 2004-2007 nielegalnie wszedł w posiadanie 970 milionów juanów (czyli około 142 milionów dolarów). Pieniądze miały być przeznaczone na centrum hodowli jeleni w celu uzyskania ich poroży, które mogłyby być stosowane do produkcji chińskich leków ziołowych. Oskarżeni zdołali przyciągnąć prawie 50 000 inwestorów z ponad 110 regionów w siedmiu prowincjach – oferując inwestorom duże zyski.
Chińska prasa doniosła, że Tang Yanan przyznał się do winy. Jednakże, w czasie przesłuchania apelacyjnego, wycofał swoje zeznanie stwierdzając, że został do niego zmuszony za pomocą tortur, lecz pomimo tego Sąd Okręgowy Prowincji Anhui podtrzymał swój wyrok. W tym samym czasie sąd apelacyjny ograniczył wyroki kilku innym oskarżonym w tej samej sprawie, którzy otrzymali różne kary, od trzech do piętnastu lat więzienia. Nie jest jasne, czy Tang Yanan ma dostęp do swojej rodziny ani czy mógł wybrać swojego prawnika.
Pojawiają się obawy związane z wybiórczym stosowaniem zarzutów o przestępstwa gospodarcze w Chinach. Wcześniej w tym roku biznesmenka Du Yimin, która została stracona w dniu 5 sierpnia, została również uznana winną -nieuczciwego zbierania środków publicznych-. Zarówno jej obrońca, jak i obrońca Tanga Yanana, twierdzili, że ich klienci powinni zostać skazani za lżejsze przewinienia – -nielegalne zbieranie depozytów publicznych-, za które grozi maksymalna kara 10 lat więzienia i grzywna w wysokości 500 000 juanów (73 000 dolarów), ponieważ ich zamiarem nie było wyłudzenie pieniędzy, lecz rzeczywiste zainwestowanie środków w legalne przedsięwzięcia.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku chińskim (mandaryńskim) lub w swoim własnym, w których:
– wezwą Państwo władze do nieprzeprowadzania egzekucji na Tangu Yananie;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, by Tang Yanan miał dostęp do członków swojej rodziny i prawnika, którego wybierze, oraz do zagwarantowania, że nie jest w areszcie poddawany torturom ani innym metodom znęcania się;
– wezwą Państwo Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych do wprowadzenia ułaskawienia jako procedury prawnej;
– wezwą Państwo władze do wprowadzenia natychmiastowego moratorium na egzekucje, z zamiarem zniesienia kary śmierci, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 62/149, z 18 grudnia 2007.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 8 PAŹDZIERNIKA 2009 DO NASTEPUJĄCYCH OSÓB:
President of the Supreme People’s Court (Przewodniczący Najwyższego Sądu Ludowego)
WANG Shengjun Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiaomin Xiang
Beijingshi 100745
People’s Republic of China
Faks: +86 10 65292345
Naglówek: Szanowny Panie Przewodniczący
Director of the Anhui Provincial Department of Justice (Dyrektor Departamentu Sprawiedliwości Prowincji Anhui)
SUN Jianxin Tingzhang
Anhuisheng Sifating
335 Huaihailu
Hefeishi 230001
Anhuisheng
People’s Republic of China
Naglówek: Szanowny Panie Dyrektorze
Chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress (Przewodniczący Komisji Stałej Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych)
WU Bangguo Weiyuanzhang
Quanguo Renda Changwu Weiyuanhui Bangongting
23 Xijiaominhang, Xichengqu, Beijingshi 100805
Faks: +86 10 63097934
Naglówek: Szanowny Panie Przewodniczący

Prosimy również o wysyłanie kopii listów do
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
www.chinaembassy.org.pl
Faks: 022 635 42 11
Informacje dodatkowe
Kara śmierci jest stosowana w Chinach za 68 przestępstw, w tym przestępstw popełnionych bez użycia siły. Chiny dokonują co roku egzekucji na większej ilości osób niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Amnesty International szacuje, że w roku 2008 Chiny przeprowadziły przynajmniej 1718 egzekucji, a skazały na śmierć 7003 osoby. Liczby te przedstawiają szacunki minimalne – rzeczywiste są bez wątpienia znacznie wyższe. Amerykańska organizacja pozarządowa skupiająca się na propagowaniu praw człowieka w Chinach – Fundacja Dui Hua – szacuje w oparciu o informacje pochodzące od lokalnych urzędników, że w 2008 roku egzekucje wykonano na 5 000 – 6 000 osób. Oficjalne statystyki dotyczące wyroków śmierci i egzekucji są utajnione jako tajemnica państwowa.
W styczniu 2007 przywrócono po 25 latach uprawnienie Najwyższego Sądu Ludowego (NSL) do przeprowadzania rewizji wszystkich wyroków śmierci. NSL ma teraz prawo do zatwierdzenia, skorygowania lub odesłania wyroku do ponownego rozpatrzenia do sądu niższej instancji. Zdaniem chińskich władz przywrócenie rewizji wyroków przez NSL doprowadziło do spadku ilości egzekucji. Jednakże stosowanie kary śmierci nadal jest w Chinach okryte aurą tajemnicy, a statystyki dotyczące wyroków śmierci i egzekucji są uznawane za tajemnicę państwową. Bez dostępu do takich informacji nie jest możliwe przeprowadzenie pełnej analizy na temat zmian w stosowaniu kary śmierci w Chinach lub stwierdzenie, czy ograniczono jej stosowanie.
Nikt, kto zostaje skazany w Chinach na karę śmierci, nie ma sprawiedliwego procesu zgodnego z międzynarodowymi standardami praw człowieka. Sądy dopuszczają zeznania wymuszone torturami, często nie obowiązuje domniemanie niewinności, a nierzadko oskarżeni mają ograniczony dostęp do pomocy prawnej.
Pilna Akcja Nr 226/09; Indeks AI: ASA 17/046/2009; Data wydania: 27.08.2009
Tłumaczenie: Bartosz Kumanek; Korekta i redakcja: Marcin Natorski