PILNA AKCJA: Dziennikarka aresztowana za krytykę władz.

Khadija Ismajlova została aresztowana 5 grudnia, a w areszcie śledczym spędzić ma 2 miesiące w oczekiwaniu na rozprawę przed sądem rejonowym w Sabail, w Baku. Postawiono jej zarzuty z artykuły 125 k.k. Azerbejdżanu (nakłanianie do samobójstwa lub próba samobójstwa). Władze oskarżają Khadiję Ismajlovą o nakłanianie dawnego współpracownika i bliskiego przyjaciela do próby samobójczej. Zdaniem władz azerskich Khadija Ismajlova została zatrzymana za “znieważenie jego godności w serwisie społecznościowym oraz wśród znajomych z powodu zerwanej znajomości i zamiaru poślubienia innej kobiety”. Władze twierdzą również, że Khadija Ismajlova skutecznie lobbowała za jego usunięciem ze spółki medialnej w której oboje pracowali jako reporterzy, oraz z redakcji w której został później zatrudniony jako dziennikarz.
Obydwie firmy twierdzą zgodnie, że Khadija Ismajlova nie miała związku z usunięciem rzeczonego współpracownika. Władze azerskie nie przedstawiły żadnych innych dowodów, jakie mogłyby świadczyć o ewentualnych celowych działaniach Khadiji Ismajlovej mających nakłonić go do próby samobójczej.
Amnesty International uważa że postawione Khadiji Ismajlovej zarzuty motywowane są politycznie, stanowią próbę uciszenia jej oraz kolejny z wielu przykładów prześladowania. Khadija Ismajlova otrzymywała wcześniej pogróżki związane z jej pracą jako dziennikarki śledczej. Trwa również inne skierowane przeciwko niej postępowanie o zniesławienie. Amnesty International uznaje Khadiję Ismajlovą za więźniarkę sumienia.
Reprezentujący Khadiję Ismajlovą adwokat, Khalid Baghirov, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu 10 grudnia, w jeden dzień po tym jak podjął się ją reprezentować. Według doniesień mediów azerskich powodem cofnięcia uprawnień Khalida Baghirova była jego krytyka sędziego sądu apelacyjnego w Sheki w związku z rozprawą jego klienta, uznanego przez Amnesty International więźnia sumienia i przywódcy opozycji azerskiej, Ilgara Mammadova.
Prosimy o pisanie apeli w języku azerskim, angielskim lub własnym:

n  Wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Khadiji Ismajlovej, więźniarki sumienia zatrzymanej wyłącznie z korzystanie z prawa do wolności słowa;

n  Wzywających władze do zapewnienia, że postępowania dyscyplinarne przeciw adwokatom nie będą arbitralnie wykorzystywane do ograniczenia prawa do uczciwego procesu obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie;

n  Wzywających do pełnego poszanowania i ochrony prawa do wolności słowa w Azerbejdżanie.

 
Przykładowy apel w języku angielskim znajduje się u dołu strony.
Apele prosimy wysyłać do 26 stycznia 2015 na adres:

Prezydent
Ilham Aliyev
Office of the President of Azerbaijan
19 Istiqlaliyyat Street
Baku AZ1066, Azerbejdżan
Fax: +994 12 492 0625
Email: [email protected]Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie / Dear President Aliyev

 

Prokurator Generalny
Zakir Qaralov
Office of the Prosecutor General
7 Rafibeyli Street
Baku AZ1001, Azerbejdżan
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Prosecutor General

Z kopią na adres:


Ambasada Republiki Azerbejdżanu
ul. Zwycięzców 12, 03-941 Warszawa
Fax: (22) 616 19 49
E-mail: [email protected]

 

Informacje dodatkowe

Khadija Ismajlova zdecydowanie krytykowała władze i opublikowała szereg artykułów ujawniających korupcję i pogwałcenia praw człowieka w Azerbejdżanie. Badała sprawę łączącą rodzinę prezydenta z lukratywnymi kontraktami budowlanymi w stolicy Azerbejdżanu, Baku. 7 marca 2012 otrzymała list zawierający jej fotografie podczas stosunku – najwyraźniej nieznane osoby w tajemnicy weszły do jej mieszkania i umieściły tam ukryte kamery. Fotografiom towarzyszyła notka ostrzegająca ją przed “hańbą”, jaka spotka ją jeśli nie zrezygnuje z projektu. Odmówiła i ujawniła publicznie próbę szantażu.

Na dzień przed aresztowaniem Khadiji Ismajlovej, szef Kancelarii Prezydenta Ramiz Mehdiyev oskarżył azerskich dziennikarzy o zdradę. Ramiz Mehdiyev wskazał na Khadiję Ismajlovą jako na “najlepszy przykład” dziennikarzy działających przeciwko władzom.

Khadija Ismajlova jest również oskarżoną w osobnym postępowaniu o zniesławienie, związanym z opublikowaniem przez nią fotografii dokumentu zawierającego dane tajnego informatora służb wywiadowczych Azerbejdżanu.

Jej adwokat, Khalid Baghirov, prowadził sprawy wielu uznanych przez Amnesty International azerskich więźniów sumienia, w tym również obrońcy praw człowieka Arifa Yunusa, przywódcy opozycyjnej grupy REAL Ilgara Mammadova oraz członków młodzieżowej organizacji NIDA.

Amnesty International od długiego czasu wyraża obawy w związku z niewywiązywaniem się przez władze Azerbejdżanu z opartego na prawie międzynarodowym obowiązku ochrony prawa do wolności słowa, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń. Głosy sprzeciwu w kraju uciszane są sfingowanymi oskarżeniami, napadami, nękaniem, szantażem i innymi formami nacisku ze strony władz i związanych z nimi grup. Służby mundurowe rutynowo posługują się torturami i innymi formami okrutnego traktowania przeciw przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego, ciesząc się przy tym całkowitą bezkarnością.

Amnesty International uznała 23 osoby w Azerbejdżanie za więźniów sumienia, więzionych wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z prawa do wolności słowa. Szczegółowe informacje zawierają raporty: Behind Bars, Silencing Dissent in Azerbaijan (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/004/2014/en); Downward Spiral: Continuing Crackdown on Freedoms in Azerbaijan (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/010/2013/en); Pilna Akcja 182/14 oraz jej aktualizacje (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/007/2014/en); Pilna Akcja 200/14 (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/011/2014/en);  Pilna Akcja 186/14 oraz jej aktualizacje (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/013/2014/en).