PILNA AKCJA HONDURAS: Bertha Oliva i inni działacze COFADEH w niebezpieczeństwie.

Pogróżki mogą mieć związek z działalnością COFADEH, w szczególności z kampanią na rzecz odszkodowań dla rodzin ofiar wymuszonych zaginięć, o której ostatnio zrobiło się głośno w całym kraju. Bertha Oliva i jej koledzy i koleżanki z organizacji mogą znajdować się w niebezpieczeństwie.
27 stycznia Bertha Oliva otrzymała 2 smsy z pogróżkami. Jeden brzmiał: -Chcesz wiedzieć kim jestem- Lepiej żebyś nie wiedziała. I nie chcę żebyście do mnie dzwonili bo inaczej będę musiał zamknąć wam usta w inny sposób, wiesz co mam na myśli.- W drugim napisano: -Jak spędzasz dzisiejszy poranek- Mam nadzieję, że miło. Bo jeśli zechcę, obudzisz się z ustami pełnymi robaków. I w worku na śmiecie.-
Tego samego dnia w Central Parku w Tegucigalpie (stolicy Hondurasu) rozdawano ulotki krytykujące kampanię odszkodowawczą prowadzoną przez COFADEH i oskarżające jego działaczy, w tym Berthę Olivę,  o korupcję.
COFADEH i inne organizacje pozarządowe są szczególnie aktywne na polu pomocy dla około 200 ofiar wymuszonych zaginięć z lat 80-tych. 5 grudnia 2008 r. prezydent Hondurasu wydał dekret ustanawiający ramy dla programu odszkodowań da ofiar naruszeń praw człowieka, w tym zaginięć, popełnionych w latach 1980-1993.
TŁO SPRAWY
Bertha Oliva i COFADEH znalazły się na liście 135 działaczy i organizacji, którą odkryto u dwóch policjantów prowadzących nielegalną obserwację organizacji pozarządowych, złapanych 10 września ub. r. na gorącym uczynku pod siedzibą jednego z obserwowanych związków zawodowych. W ich aparacie znaleziono zdjęcia biur kilku organizacji, w tym COFADEH. Policjanci oczekują w areszcie na proces. Zastępca dyrektora policyjnego wydziału informacji i analiz został z powodu tego incydentu zawieszony.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po hiszpańsku lub polsku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo niepokój o bezpieczeństwo Berthy Olivy i jej kolegów i koleżanek z COFADEH, w związku z pogróżkami jakie otrzymała 27 stycznia;
– wezwą Państwo władze do niezwłocznego zapewnienia im skutecznej ochrony, w zgodzie z ich życzeniami;
– zaapelują Państwo do Prokuratora Generalnego o wszczęcie szybkiego, pełnego i bezstronnego śledztwa w sprawie tych gróźb, opublikowanie jego rezultatów i postawienie winnych przed sądem;
– przypomną Państwo władzom, że obrońcy praw człowieka powinni móc prowadzić swoją działalność bez przeszkód i obawy przed represjami, jak wymaga tego ONZ-owska -Deklaracja praw i obowiązków osób, grup i organów społecznych w sprawie promocji i obrony powszechnie uznanych praw człowieka i podstawowych wolności- (w skrócie: Deklaracja o Obrońcach Praw Człowieka).
ADRESACI APELI
Minister Bezpieczeństwa / Minister of Security
Coronel Jorge Alberto Rodas Gamero
Ministro
Ministerio de Seguridad Pública
Cuartel Casa Mata
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks:  +504 237 9070
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Estimado Sr. Ministro
Prokurator Generalny / Attorney General
Abogado Leonidas Rosa Bautista
Fiscal General del Estado
Ministerio Público, Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks:  +504 221 5667
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Estimado Sr. Fiscal General
KOPIE DO
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 18 marca.
Pilna Akcja Nr 28/09
AI Index: AMR 37/002/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski