PILNA AKCJA HONDURAS: Policja grozi śmiercią transgenderycznej aktywistce. Trzy inne kobiety TG zamordowane.

Osoba ta jest prostytutką. 20 grudnia, około 40 minut po północy policjanci podeszli do niej i próbowali ją obrabować. Gdy stawiła opór, złapali ją za włosy i tak długo uderzali jej głową w okno budynku, pod którym stali, aż zbili szybę. Odłamki szkła poraniły twarz i kolana ofiary. Następnie policjanci zatrzymali kobietę pod zarzutem próby włamania do budynku.
Została zabrana na posterunek, a potem do punktu medycznego, gdzie opatrzono jej rany. Ponieważ krwawiła, poinformowała policjantów, że jest zakażona HIV. W odpowiedzi usłyszała: -Suka z AIDS, takie jak ty powinno się izolować- (perra sidosa, gente como Ustedes tiene que estar en un lugar aparte). Grożono jej również, że jeśli ujawni prawdę o incydencie, zginie. Policjanci powiedzieli jej: -jeśli coś powiesz, zostawimy cię martwą w górach- (si hablas, te dejaremos muerta en el monte). Po przewiezieniu z powrotem na posterunek została zwolniona bez postawienia zarzutów około 11:30 przed południem. W styczniu złożyła formalne doniesienie o incydencie do sekcji praw człowieka w prokuraturze.
TŁO SPRAWY
Od jesieni w sąsiadującym z Palmirą rejonie Comayagüela doszło już do 3 zabójstw transgenderycznych kobiet, będących prostytutkami. Ofiary to Jazmin Zelaya (zamordowana 30 października, jej zwłoki porzucono przy drodze), Cintia Nicole Moreno (zamordowana 9 stycznia, była działaczką na rzecz praw osób transgenderycznych) i nieznana z nazwiska kobieta zamordowana 17 grudnia. Sprawców do dziś nie ustalono.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po polsku lub hiszpańsku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo niepokój o bezpieczeństwo transgenderycznej działaczki na rzecz praw człowieka, w związku z doniesieniami o jej pobiciu przez 4 policjantów w dniu 20 grudnia w dzielnicy Palmira w mieście Tegucigalpa oraz o tym, że sprawcy grozili jej śmiercią;
– wezwą Państwo władze do niezwłocznego zapewnienia jej skutecznej i odpowiedniej ochrony w zgodzie z jej życzeniami;
– wezwą Państwo Prokuratora Generalnego do szybkiego wszczęcia pełnych i bezstronnych dochodzeń w tej sprawie oraz w innych sprawach dot. nękania, napadów i morderstw, których ofiarami były osoby transgenderyczne oraz do upublicznienia wyników tych dochodzeń i postawienia winnych przed sądem;
– wezwą Państwo Prezydenta i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego do zapewnienia, że przemoc wobec osób transgenderycznych nie będzie tolerowana, a winni jej będą pociągnięci do odpowiedzialności.
ADRESACI APELI
Prezydent
Sr. José Manuel Zelaya Rosales
Presidente de la República
Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks: +504 239 3298
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie / Estimado Sr. Presidente

Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Coronel Jorge Alberto Rodas Gamero
Ministro
Ministerio de Seguridad Pública
Cuartel Casa Mata
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks: +504 237 9070
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Estimado Sr. Ministro

Prokurator Generalny
Licdo. Leonidas Rosa Bautista
Fiscal General del Estado
Ministerio Público, Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks: +504 221 5667
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Estimado Sr. Fiscal General

KOPIE DO
Lokalna organizacja LGBT
Red Lésbica Cattrachas
Colonia Miramontes, 5- calle, casa No. 2502
Calle Andalucía contiguo a Mercadito Miramontes
Tegucigalpa, HONDURAS
Apele należy wysyłać najpóźniej do 4 marca.
Pilna Akcja Nr 16/09
AI Index: AMR 37/001/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski