PILNA AKCJA IRAK: Powstrzymaj egzekucję 12 osób!

Ich wyroki zostały teraz przekazane do Rady Prezydenckiej w celu zatwierdzenia, po którym mogą być niezwłocznie wykonane.
Nie podano nazwisk ani żadnych szczegółów dot. skazanych poza informacją, że 10 z nich zostało skazanych przez sąd kryminalny w al-Najaf za czyny z art. 1(4) Ustawy Antyterrorystycznej z 2005 r. Dwaj pozostali zostali skazani przez sądy w miastach Babel i Basra za morderstwa.
TŁO SPRAWY
Po zwycięstwie wojsk koalicji w 2003 r. karę śmierci w Iraku zawieszono. Nowy rząd iracki przywrócił ją jednak już w sierpniu 2004 r. i od tego czasu skazano i stracono setki osób. W 2006 r. było co najmniej 65 egzekucji, rok później 33, ale na śmierć skazano 199 osób. W ubiegłym roku zapadło 285 wyroków śmierci, co najmniej 34 wykonano. Dane te mogą być zaniżone, gdyż nie ma oficjalnych statystyk, a władze nie zawsze informują media o egzekucjach. Wiele wyroków śmierci zapadało w niesprawiedliwych procesach.
Wyroki zatwierdza Rada Prezydencka, składającą się z prezydenta i 2 wiceprezydentów.
9 marca Najwyższa Rada Sprawiedliwości poinformowała Amnesty International, że Rada Prezydencka zatwierdziła 128 wyroków śmierci. 12 z nich wykonano 3 maja.
6 maja Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka i Misja ONZ w Iraku (UNAMI) wydały oświadczenie wyrażające zaniepokojenie tymi egzekucjami i wzywające do wprowadzenia w Iraku moratorium na wykonywanie kary śmierci.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po angielsku lub polsku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie doniesieniami o utrzymaniu przez Sąd Kasacyjny wyroków śmierci wobec 12 osób;
– poproszą Państwo o podanie do publicznej wiadomości pełnych nazwisk skazanych i informacji za jakie przestępstwa zostali skazani;
– wezwą Państwo władze do zamiany tych i wszystkich innych wyroków śmierci na kary pozbawienia wolności;
– wezwą Państwo władze do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci.
ADRESACI APELI
Prosimy wysyłać apele za pośrednictwem ambasady (adres poniżej), z prośbą o przekazanie ich następującym adresatom:
Prezydent / President
Jalal Talabani
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
 
Wiceprezydent / Vice-President
Tariq al-Hashimi
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Wiceprezydent / Vice-President
-Adil -Abdul Mahdi
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO
Premier / Prime Minister
Nuri Kamil al-Maliki
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych / Minister of Foreign Affairs
Hoshyar Zebari
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Praw Człowieka / Minister of Human Rights
Wajdan Mikhail Salam
Fax:   +9641 538 2007
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Ambasada Republiki Iraku
ul. Dąbrowiecka 9 A, 03-932 Warszawa
Faks: 022 617 70 65
Email: [email protected]
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 9 lipca.
Pilna Akcja Nr 134/09
AI Index:  MDE 14/015/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski