Pilna Akcja, Iran: Działaczka praw kobiet zatrzymana

Mahboubeh Karami jest członkinią organizacji Kampania na rzecz Równości (Campaign for Equality) od czasu jej założenia w roku 2006. Celem Kampanii jest eliminacja z prawa irańskiego dyskryminacji przeciwko kobietom. W dniu 2 marca trzech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa przeprowadziło nalot na dom Mahboubeh Karami w Teheranie. Przed jej aresztowaniem przeszukali jej dom i skonfiskowali kilka należących do niej przedmiotów.
Mohsen Karami, jej brat, powiedział w rozmowie z Human Rights Activists News Agency, stroną internetową prowadzoną przez niezależną organizację broniącą praw człowieka, że we wniosku o jej aresztowanie wpisano zarzuty o zamieszki i -udział w zebraniach-. Stwierdził, że te zarzuty były bezpodstawne, ponieważ -Mahboubeh spędziła większą część ostatniego roku na opiekowaniu się swoim chorym ojcem.-
Mahboubeh Karami była wcześniej aresztowana czterokrotnie, pod podobnymi zarzutami. Za każdym razem była przetrzymywana przez kilka dni, a następnie wypuszczana. Później była oczyszczana ze wszystkich zarzutów. Amnesty International już 2008 wydawała w jej obronie Pilne Akcje.
Jej aresztowanie jest częścią fali aresztowań obrońców praw człowieka, dziennikarzy i aktywistów politycznych, które prowadzone są od dnia rocznicy Irańskiej Rewolucji w dn. 11 lutego 2010, a które przybrały na sile od marca 2010.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub swoim własnym, w których:

  • Wezwą Państwo do natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia Mahboubeh Karami, która jest przetrzymywana wyłącznie za pokojowe korzystanie ze swojego prawa do wolności wypowiedzi i stowarzyszania się m.in. w związku z jej działaniami związanymi z prawami kobiet;
  • Wezwą Państwo, aby do momentu jej wypuszczenia władze irańskie chroniły ją przed torturami oraz innymi metodami maltretowania oraz aby natychmiast umożliwiły jej regularne kontakty z rodziną, prawnikami, oraz aby zapewniły jej odpowiednią opiekę medyczną;
  • Przypomną Państwo władzom irańskim, że wolność wypowiedzi i stowarzyszania się jest gwarantowana na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego stroną jest Iran.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 23 kwietnia 2010 DO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:
Head of the Provincial Judiciary in Tehran (Zwierzchnik Sądownictwa Prowincji w Teheranie)
Ali Reza Avaei
Karimkhan Zand Avenue
Sana-i Avenue, Corner of Alley 17, No. 152
Tehran, Islamska Republika Iranu
Email: [email protected]
Nagłówek: Dear Mr Avaei (Szanowny Panie Avaei)
Email: [email protected] (w temacie: FAO Mohammad Javad Larijani)
Head of the Judiciary (Zwierzchnik Sądownictwa)
Ayatollah Sadeqh Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Biuro Zwierzchnika Sądownictwa)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran, 1316814737
Islamska Republika Iranu
Email: poprzez stronę: http://www.dadiran.ir/tabid/75/Default.aspx
Pierwsza komórka oznaczona gwiazdką: twoje imię; druga komórka oznaczona gwiazdką: twoje nazwisko; trzecia: twój adres e-mail
Nagłówek: Your Excellency (Wasza Ekscelencjo)
Oraz kopie do:
Secretary General, High Council for Human Rights (Sekretarz Generalny Wysokiej Rady ds. Praw Człowieka), Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri
Tehran 1316814737
Islamska Republika Iranu
Faks: +98 21 3390 4986
Nagłówek: Dear Mr Larijani (Szanowny Panie Larijani)
Prosimy również o wysyłanie kopii do Ambasady Iranu w Warszawie:
Ambasady Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: [email protected]
DODATKOWE INFORMACJE
Kampania na rzecz Równości (Campaign for Equality), znana również jako Kampania Miliona Podpisów (One Million Signatures Campaign), to obywatelska inicjatywa kobiet, której celem jest usuwanie z prawa irańskiego dyskryminacji przeciwko kobietom. Inicjatywa została zapoczątkowana w sierpniu 2006, w celu zebrania miliona podpisów Irańczyków pod wezwaniem do reformy ustawodawstwa, które obecnie dyskryminuje kobiety. Ponad 50 członków Kampanii zostało aresztowanych za swoją działalność na jej rzecz. Przykładowo, Alieh Eghdam-Doust odsiaduje obecnie wyrok trzech lat więzienia za pokojowy udział w demonstracji z roku 2006, w której domagano się równych praw dla kobiet.
W sierpniu 2009, w pierwszym z całej serii masowych -procesów pokazowych- osób aresztowanych po kontrowersyjnych wyborach prezydenckich z czerwca 2009, ruch praw kobiet został nazwany przez oskarżycieli jako część domniemanej -aksamitnej rewolucji-, której celem było obalenie rządu w Iranie. Noushin Ahmadi Khorassani oraz Parvin Ardalan, czołowe działaczki Kampanii na rzecz Równości, jak również Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Shirin Ebadi, która wspierała Kampanię od momentu jej utworzenia, zostały wspomniane jako przywódczynie sekcji ruchu kobiet, chociaż nie były przedmiotem procesu.
Inna z członkiń Kampanii na rzecz Równości, 24-letnia studentka Somayeh Rashidi, była przetrzymywana w więzieniu Evin od 19 grudnia 2009 do 25 lutego 2010.
Pod koniec października 2009, aktywiści z Kampanii na rzecz Równości zaczęli otrzymywać wezwania do sądu, a niektórzy zostali aresztowani. Od tamtego momentu zostali już wypuszczeni. Innym zakazywano podróży za granicę (patrz Amnesty International, Iran: Renewed wave of intimidation and harassment of women’s rights activists must end (Iran: Ponowna fala zastraszania i nękania aktywistów praw kobiet nie może trwać nadal), Indeks AI MDE 13/117/2009, 5 listopada 2009 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/117/2009/en).
Kilku aktywistów z irańskiej organizacji broniącej praw człowieka – Centrum Reporterów Praw Człowieka (Centre for Human Rights Reporters) – jest więzionych od grudnia ubiegłego roku. Trzech z nich powiedziało członkom swoich rodzin, że podczas przesłuchań są zmuszani do przyznawania się do stawianych zarzutów, na podstawie których mogą zostać oskarżeni o moharebeh (bycie wrogiem Boga) i skazani na śmierć (patrz: UA 347/09 wraz z uzupełnieniami). Atakowany był również Komitet na rzecz Reporterów Praw Człowieka (The Committee for Human Rights Reporters): przynajmniej pięciu jego członków przebywa obecnie w więzieniu (patrz PA 347/09 wraz z uzupełnieniami).
Inna irańska organizacja pozarządowa, Aktywiści Praw Człowieka w Iranie (Human Rights Activists In Iran), donosiła, że w dniach 2 i 3 marca siły bezpieczeństwa przeprowadziły naloty na domy i miejsca pracy przynajmniej 29 z jej członków, w wyniku czego przeprowadzono 15 aresztowań. Amnesty International obawia się, że takie aresztowania i nękanie aktywistów praw człowieka stanowi nowy etap w walce z ich pokojowymi działaniami.
PA: 50/10 Indeks: MDE 13/029/2010 Data wydania: 12 marca 2010
Tłum. B. Kumanek
Oryginał angielski akcji