Pilna Akcja Iran: Młodociany zabójca zagrożony egzekucją

Angooti (ur. 20 września 1989 r.) i jego ofiara zalecali się do tej samej dziewczyny. 24 marca 2007 r. chłopak zaatakował rywala nożem, lecz twierdzi, że nie chciał go zabić. Sąd był innego zdania i skazał go na śmierć. Mało brakowało, by do egzekucji doszło już 4 maja b. r. Została wstrzymana w ostatniej chwili. Obecnie prawnik Angootiego został poinformowany przez władze, że datę egzekucji wyznaczono na 21 października. Jednak gazeta E’temad podaje inną datę – 19 października.
Iran nie przestrzega międzynarodowego zakazu wykonywania egzekucji za czyny popełnione przez nieletnich sprawców. Nie dalej jak 11 października powieszono innego młodocianego zabójcę – Behnouda Shojaee, skazanego za zabicie chłopca w 2005 r., gdy miał 17 lat. Rodzina ofiary, która według irańskiego prawa może powstrzymać egzekucję przyjmując w zamian odszkodowanie, nie miała dla sprawcy litości. Według obrońcy Shojaee, rodzice ofiary aktywnie uczestniczyli w egzekucji, wykopując stołek spod nóg skazańca, któremu uprzednio kat nałożył na szyję pętlę. W czasie procesu w pierwszej instancji Behnoud Shojaee nie miał adwokata. Wg doniesień gazety E’temad jego egzekucję przekładano wcześniej 6 razy. W zeszłą niedzielę przed więzieniem Evin, gdzie wykonywano wyrok, zebrało się 200 osób bezskutecznie proszących o łaskę dla chłopaka, w tym matka Sohraba Arabi, 19-latka zabitego w czasie czerwcowych zamieszek.
Jeszcze przed egzekucją Shojaee, jego adwokat, Mohammad Mostafaei, będący także obrońcą Angootiego, napisał do zwierzchnika sądownictwa, ajatollaha Larijaniego, z prośbą o wstrzymanie obu egzekucji.
Prosimy o niezwłoczne (przed 19 października) wysyłanie apeli w jęz. perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub swoim własnym, w których:
– przypomną Państwo, że zarówno Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, jak i Konwencja o Prawach Dziecka zakazują wykonywania kary śmierci wobec sprawców, którzy nie ukończyli 18 lat w chwili popełnienia zbrodni, a Iran jest stroną obu tych umów międzynarodowych;
– potępią Państwo egzekucję Behnouda Shojaee, stanowiącą z wyżej wymienionych podowdów ciężkie naruszenie prawa międzynarodowego;
– wezwą Państwo władze Iranu do niezwłocznego wstrzymania egzekucji Safara Angootiego i uchylenia ciążącego na nim wyroku śmierci.
ADRESACI APELI:
Zwierzchnik Sądownictwa / Head of the Judiciary
Ayatollah Sadeqh Larijani,
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary),
Pasteur St., Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737,
Islamic Republic of Iran / Islamska Republika Iranu
E-mail  przez stronę internetową http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx (pierwsza rubryka oznaczona gwiazdką: imię nadawcy; druga rubryka oznaczona gwiazdką: nazwisko; trzecia rubryka oznaczona gwiazdką: adres email nadawcy)
Forma grzecznościowa: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Zwierzchnik Sądownictwa w Teheranie / Head of Tehran Judiciary
Ali Reza Avaei 
Karimkhan Zand Avenue
Sana-i Avenue, 
Corner of Ally 17, No 152, 
Tehran, Islamic Republic of Iran 
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie / Dear Mr Avaei 
KOPIE DO:
Dyrektor Centrali ds. Praw Człowieka / Director, Human Rights Headquarters of Iran
Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Fax: +98 21 3390 4986 (proszę próbować do skutku)
Email: [email protected] lub [email protected] (w temacie proszę wpisać: FAO Mohammad Javad Larijani)
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: (0) 22 617 84 52
Email: [email protected]
 
INFORMACJE DODATKOWE
Od 1990 r. Iran stracił co najmniej 45 młodocianych przestępców, w tym 8 w roku ubiegłym i 4 w bieżącym (wliczając Behnouda Shojaee).
Iran ratyfikował Konwencję o Prawach Dziecka z ogólnym zastrzeżeniem, że nie będzie stosował tych z jej postanowień, które stoją w sprzeczności z prawem szariatu. Rada Strażników określiła następnie o jakie konkretnie artykuły chodzi. Nie było na tej liście art. 37a, który brzmi -państwa-strony zapewnią, aby żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia nie może zostać orzeczona wobec osoby w wieku poniżej osiemnastu lat za popełnione przez nią przestępstwa.-
Wg irańskiego prawa skazany na qesas (odpłatę) nie może uzyskać ułaskawienia od państwa, co jest pogwałceniem art. 6(4) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Ułaskawienia może udzielić jedynie rodzina ofiary, w zamian za zapłatę odszkodowania (diyeh).
Kontynuacja pilnej akcji nr 275/09. Kliknij tu, żeby zobaczyć oryginał po angielsku (uwaga – w oryginale błędnie podano czas popełnienia zbrodni przez Angootiego).
Tłumaczenie: Marcin Natorski