Pilna Akcja: Kirgistan: Ulugbek Abdusalamov – więzień sumienia (aktualizacja 2)

Według źródeł bliskich Ulugbekowi Abdusalamovi, nie jest on w stanie mówić i jest sparaliżowany po jednej stronie ciała. Pozostaje w szpitalu w areszcie domowym, nie jest zakuty w kajdanki, ani też nie znajduje sie pod nadzorem policji, aczkolwiek Amnesty International obawia się, że szpital jest niewystarczająco wyposażony, a pracownicy nie mają wystarczającego doświadczenia w leczeniu jego aktualnego stanu zdrowia. Ulugbek Abdusalamov powinien zostać przeniesiony do szpitala w Biszkeku aby mieć dostęp do odpowiedniej opieki medycznej.
Ulugbek Abdusalamov miał stanąć przed sądem z dwoma współoskarżonymi, jednakże rozprawa została odroczona ze względu na jego zły stan zdrowia. Chociaż proces jego współoskarżonych wznowiono, proces Ulugbeka Abdusalamova zostanie wznowiony nie wcześniej niż po odpowiedniej poprawie jego zdrowia.
Amnesty International ponawia swój apel o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Ulugbeka Abdusalmova. Amnesty International uważa, że zarzuty wobec niego są bezpodstawne i stanowią część szerszej struktury przeszkód i zastraszania ze strony władz kirgiskich, stosowanych wobec aktywnych członków społeczności uzbeckiej, w następstwie aktów przemocy, do których doszło 10 VI południowym Kirgistanie.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI w języku rosyjskim, kirgiskim, uzbeckim, angielskim lub swoim własnym

  • Podkreślając, że Ulugbek Abdusalamov jest więźniem sumienia i że stawiane mu zarzuty powinny zostać anulowane, natychmiast i bezwarunkowo;
  • Wzywając władze do przeniesienia Ulugbeka Abdusalamova do szpitala w Biszkeku, aby mógł otrzymać odpowiednie leczenie;
  • Wzywając władze, do nie przenoszenia w żadnym wypadku Ulugbeka Abdusalamova do aresztu policyjnego

>
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 3 GRUDNIA 2010 NA ADRESY:
Minister Spraw Wewnętrznych
Minister of Internal Affairs
Kubatbek Baibolov
Frunze Street, 469
Bishkek 720040
KYRGYZSTAN
Fax: +996 312 62 38 53
Email: [email protected]
Nagłówek : Dear Minister/Szanowny Panie Ministrze
Prokurator Generalny
General Prosecutor
Baitemir Ibraev
72, Orozbekova Street
Bishkek 720040
KYRGYZSTAN
Fax: +996 312 66 54 11
Nagłówek: Dear General Prosecutor/Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
Tło sprawy:
Ulugbek Abdusalamov jest wybitnym członkiem społeczności uzbeckiej w regionie Jalal-Abad w południowym Kirgistanie i redaktorem naczelnym regionalnej gazety uzbeckiej Didor (Spotkanie, w języku rosyjskim). Został on zatrzymany w dniu 14 czerwca.
10 sierpnia, po prawie dwóch miesiącach dochodzenia, Ulugbek Abdusalamov został oskarżony na podstawie czterech artykułów kodeksu karnego w Kirgistanie, w tym za -organizowanie i uczestniczenie w masowych manifestacjach-, -podżeganie do nienawiści etnicznej- i -działania separatystyczne mające na celu zniszczenie integralności terytorialnej państwa.- Ulugbekowi Abdusalamovi grozi od trzech do 12 lat pozbawienia wolności.
Amnesty International utrzymuje, iż zarzuty stawiane przeciwko Ulugbekowi Abdusalamovi są bezpodstawne i stanowią część szerszej struktury przeszkód i szykan ze strony władz Kirgistanu, głównie skierowanych przeciw aktywnym członkom etnicznej społeczności Uzbekistanu, w następstwie aktów przemocy, która wybuchła w dniu 10 czerwca w południowym Kirgistanie.
Tłum. Barbara Gadomska