PILNA AKCJA: Napad na organizację praw kobiet w Meksyku

Trzeciego listopada 2011 rano, pracownicy Consorcio Oaxaca (pełna nazwa: Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C ) (Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Parlamentarnego i Sprawiedliwości w Oaxaca) odkryli, że włamano się do ich biura, z którego skradziono dwa komputery, cztery karty pamięci oraz dwa dyktafony. Sprzęt ten zawierał wartościowe dokumenty, jak również wywiady z poszkodowanymi. Istnieje podejrzenie, że włamywacze szukali informacji związanych z pracą organizacji na rzecz praw człowieka.
W ostatnich miesiącach pracownicy Consorcio Oaxaca zgłaszali, że byli śledzeni przez nieznane im osoby. W dniu 22 września 2011 jeden z pracowników otrzymał anonimowy telefon od mężczyzny, który pytał czy Rosita Alvírez tam mieszka (“Aqui vive Rosita Alvírez?”; “Czy tutaj mieszka Rosita Alvírez?”), co uważane jest za aluzję do znanej meksykańskiej piosenki, w której kobieta po odrzuceniu zaproszenia do tańca przez mężczyznę zostaje trzykrotnie postrzelona, a następnie zamordowana.
Prosimy o bezzwłoczne wysyłanie apeli w języku hiszpańskim lub własnym języku:
– Wzywając władze do zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom w Consorcio Oaxaca zgodnie z ich życzeniami, umożliwiając im kontynuowanie pracy na rzecz praw człowieka;
– Wzywając władze do przeprowadzenia bezzwłocznego, pełnego i bezstronnego dochodzenia dotyczącego włamania do biura Consorcio Oaxaca oraz zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za zastraszanie pracowników w ostatnich miesiącach i postawieniem ich przed sądem;
– Przypominając władzom o ich odpowiedzialności zapewnienia obrońcom praw człowieka możliwiości wykonywania swojej pracy bez obawy przed represjami.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO 20 GRUDNIA 2011 DO:
Prokurator Stanu Oaxaca
Lic. Manuel de Jesús López López
Centro administrativo del Poder Ejecutivo y
Judicial General Porfirio Díaz
Edificios Jesús -Chu- Rasgado y Alvaro Carrillo, Oaxaca de Juárez
Oaxaca, México
Fax: +52 951 501 6900 (wewn. 20635 po automatycznym komunikacie)
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Minister Spraw Wewnętrznych
Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Abraham González No.48
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México, D.F, C. P. 06600, Mexico
Fax: +52 55 5093 3414
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze
Oraz kopie do:
Consorcio Oaxaca
Email: [email protected]
Prosimy również o wysyłanie kopii do akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych we własnym kraju.
W przypadku wysyłania apeli po wskazanym terminie prosimy o kontakt z własną sekcją lokalną.
INFORMACJE DODATKOWE
Obrońcy praw człowieka w Meksyku są często zastraszani ze względu na swoją pracę. Śledztwa urzędowe rzadko prowadzą do identyfikacji sprawców lub wymierzenia wyroków, tworząc klimat bezkarności. Rząd federalny wyraził zgodę na ustanowienie mechanizmu ochrony dla obrońców narażonych na niebezpieczeństwo. Mechanizm ten nie został jednak jeszcze uruchomiony, a ochrona jest przyznawana tylko w doraźnych przypadkach.