PILNA AKCJA NR 176/08 – IRAK – Kara śmierci

W dniu 18 czerwca Federalny Sąd Kasacyjny w Bagdadzie podtrzymał wyroki śmierci dla 18 osób. Mogą one wprawdzie starać się jeszcze o ułaskawienie u prezydenta, ale wyroki mogą być wykonane w każdej chwili, prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni.
Spośród tych 18 osób dwie zostały skazane przez Centralny Sąd Kryminalny w Bagdadzie za porwania, pięć przez Centralny Sąd Kryminalny w Mosulu także za porwania, trzy przez zwykły sąd kryminalny w Dhi Qar za różne przestępstwa, zaś dwie przez zwykły sąd kryminalny w Basrze za morderstwa.
TŁO SPRAWY
Od przywrócenia kary śmierci w Iraku w sierpniu 2004 r. skazano na nią setki osób i wiele z nich już stracono. W samym 2006 r. stracono 65 osób, w wielu przypadkach po niesprawiedliwych procesach. W 2007 r. skazano na śmierć co najmniej 199 osób, a 33 wyroki wykonano. Od początku tego roku skazano na śmierć już 33 osoby, a 30 stracono. Dane te mogą być zaniżone, jako że władze irackie niezbyt rzetelnie informują media nt. stosowania kary śmierci.
Amnesty International wyrażała wielokrotnie zaniepokojenie tym, że procesy przed centralnymi sądami kryminalnymi często urągają międzynarodowym standardom. Oskarżeni często donoszą, że -przyznanie się do winy- wymuszane jest torturami i że nie mogą wybrać sobie własnego obrońcy.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po angielsku lub w swoim własnym języku:
– wyrażających zaniepokojenie tym, że Federany Sąd Kasacyjny postrzymał wyroki śmierci dla 18 osób i że mogą one być w każdej chwili stracone;
– wzywających władze do zamiany tych wyroków na kary więzienia;
– uznających prawo rządów do karania osób winnych zbrodni takich jak porwanie lub morderstwo, ale jednocześnie podkreślających, że kara śmierci stanowi pogwałcenie prawa do życia i jest najokrutniejszą, najbardziej nieludzką i poniżającą karą ze wszystkich;
– wzywających władze do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na egzekucje i do ostatecznego zniesienia kary śmierci.

ADRESACI APELI:
Tam gdzie nie podano adresu e-mail (lub jeśli e-mail nie działa poprawnie) proszę wysyłać apele do podanych niżej adresatów za pośrednictwem ambasady w Warszawie!
Prezydent / President
Jalal Talabani
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Premier / Prime Minister
Nuri Kamil al-Maliki
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Praw Człowieka / Minister of Human Rights
Wajdan Mikhail Salam
Fax: +9641 538 2007
Email: [email protected] 
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
 
Minister Spraw Zagranicznych / Minister of Foreign Affairs
Hoshyar Zebari
E-mail: [email protected]
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency

KOPIE DO:
Ambasada Republiki Iraku
ul. Dąbrowiecka 9 A, 03-932 Warszawa
e-mail: [email protected]
fax (0-22) 617 70 65
Tłumaczenie: Marcin Natorski
Oryginał ukazał się 19 czerwca.
AI Index: MDE 14/017/2008
Otrzymują: PAALL, PA2T, PAM, PAKS

Tematy