PILNA AKCJA NR 91/08 ? GWATEMALA ? Obawa o bezpieczeństwo

Alvaro Ramazzini, biskup diecezji San Marcos (ok. 250 km od miasta Gwatemala), stał się obiektem gróźb. Amnesty International uważa, że ostatnie groźby pod jego adresem są związane z jego zaangażowaniem w obronę praw człowieka.
21 marca około 11 rano szary pick-up zajechał drogę bliskiemu współpracownikowi biskupa. Z samochodu wyszedł nieznany mężczyzna w czapce i okularach przeciwsłonecznych. Złapał pracownika kurii za rękę grożąc mu bronią i powiedział: -Powiedz temu sukinsynowi księdzu, żeby się nie mieszał w nie swoje sprawy. Jego dni są policzone-.  (-Decile a ese cura hijo de la gran puta, que deje de andarse metiendo en lo que no le importa, por que sus días están contados-).
Pracownik kurii spytał mężczyznę, czy ma na myśli konkretnego księdza działającego na tym terenie i wymienił go z nazwiska. Mężczyzna odpowiedział: -Tego drania nie znam. Mówię o Ramazzinim-. (-A ese desgraciado no lo conocemos, te estoy hablando de Ramazzini-). Popchnął pracownika kurii lufą pistoletu, po czym wsiadł z powrotem do samochodu i odjechał.
Bp Ramazzini aktywnie działa w obronie praw człowieka. W ciągu ostatnich miesięcy jego diecezja zaangażowała się w spór o prawa do ziemi udzielając poparcia wiejskim społecznościom. Aktywnie wypowiadała się też w kwestiach ochrony środowiska w związku z lokalnym projektem wydobywczym oraz edukowała imigrantów na temat praw człowieka. Bp Ramazzini towarzyszył ostatnio Specjalnemu Sprawozdawcy ONZ ws. Praw Imigrantów, który odwiedził region w dniach 24 i 25 marca..
Biskupowi grożono już wcześniej. Amnesty International apelowała o śledztwo w sprawie domniemanego zagrożenia życia księdza, spowodowanego jego zaangażowaniem w obronę praw rdzennej ludności. Według informacji AI księdzu grożono w taki sposób, że zawarto kontrakt na jego zabójstwo (patrz: AMR 34/011/2005, Gwatemalscy obrońcy praw człowieka atakowani w 2005 roku, 9 marca 2005). W obawie o jego bezpieczeństwo wydano Pilną Akcję, z powodu gróźb związanych najprawdopodobniej z lokalnymi sporami o ziemię (patrz: PA 67/02, AMR 34/015/2002, 7 marca 2002).

TŁO WYDARZEŃ

Obrońcy praw człowieka w Gwatemali pracują w stanie ciągłego zagrożenia zastraszaniem i prześladowaniami. W 2007 roku lokalne organizacje odnotowały 195 ataków skierowanych przeciwko nim. Władze najczęściej nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej ochrony w przypadku gróźb, nie prowadzą śledztwa w sprawie pogróżek czy ataków i nie pociągają sprawców do odpowiedzialności.

ZALECANE DZIAŁANIA:

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po hiszpańsku lub w swoim własnym języku:
– wyrażających obawę o bezpieczeństwo bpa Alvaro Ramazziniego i pracowników kurii diecezji San Marcos;
– wzywających do niezwłocznego, pełnego i szybkiego śledztwa w sprawie opisanego incydentu, opublikowania wyników tego śledztwa i postawienia sprawców przed sądem;
– wzywających władze do podjęcia natychmiastowych kroków w celu zapewnienia pracownikom kurii bezpieczeństwa niezbędnego do ich działalności (w zgodzie z ich życzeniami);
– przypominających władzom o prawie obrońców praw człowieka do wykonywania swojej działalności bez ograniczeń lub obawy odwetu, zapisanym w Deklaracji NZ o prawach i obowi-zkach jednostek, grup i organów spo-ecznych w celu promowania i ochrony powszechnie uznawanych praw cz-owieka i podstawowych wolno-ci.
ADRESACI APELI:
Prezydent
Presidente de la República de Guatemala
Lic. Álvaro Colom
Casa Presidencial, 6- Avenida, 4-18, Zona 1.
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Faks: + 502 2383 8390
Email: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie/Estimado Sr. Presidente
Prokurator Rejonowy
Fiscalia Distrital San Marcos
7a. Av. -A- 8 – 06, zona 1
San Marcos, San Marcos. Guatemala.
Faksy: + 502 7760 4350, +502 7760 4355, +502 7760 1051
(jeśli ktoś podniesie słuchawkę, proszę powiedzieć -tono de fax, por favor-)
Nagłówek: Szanowna/y Pani/e Prokuratorze / Estimado Sr./Sra. Fiscal.
KOPIE DO:
Diecezja San Marcos
Diocesis de San Marcos
10-. Av. 6-28, zona 4
San Marcos, San Marcos. Guatemala.
Faks: + 502 7760 3743
(jeśli ktoś podniesie słuchawkę, proszę powiedzieć -tono de fax, por favor-)
Ambasada Republiki Gwatemali (najbliższa placówka znajduje się w Niemczech)
Botschaft der Republik Guatemala
Joachim-Karnatz-Allee 47
D-10557 Berlin
Niemcy
Faks: + 49 30 200 74 33 33
Email: [email protected]
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI. W przypadku wysyłania apeli po 20 maja 2008 prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji ([email protected]).
Tłumaczenie: Aleksandra Szkudłapska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Oryginał akcji ukazał się 8 kwietnia 2008.
Indeks AI: AMR 34/011/2008

Tematy